Nieuws - 17 januari 2013

VHL-lectoren zijn 'vernieuwend'

Eerste visitatie van lectoren. Wim Timmermans meldde zichzelf aan.

De opdracht voor lectoren in het hbo is om kennis te ontwikkelen samen met het werkveld en om het onderwijs te vernieuwen.
Dat is Wim Timmermans en Hans Hopster goed gelukt, stelt een externe visitatiecommissie. Ze zijn vernieuwend, concludeert de commissie. Maar hun vernieuwing moet beter in alle studierichtingen worden ingebed.
Wim Timmermans, lector 'Groene leefomgeving van steden' in Velp, was als eerste VHL-er aan de beurt. 'Ik heb mezelf aangemeld. Ik wilde wel advies van de commissie over hoe ik het lectoraat verder kan uitbouwen. Bovendien geven ze adviezen waar de school wat mee moet doen.'
Over gebiedsontwikkeling zijn vaak tegengestelde opvattingen. 'Doordat Timmermans meerdere invalshoeken en vakgebieden combineert in actie-onderzoek, ontstaan vaak verfrissende oplossingen', aldus de commissie. Timmermans leverde lesmateriaal aan voor de opleidingen Tuin- en Landschapsinrichting en Bos- en Natuurbeheer, maar zijn aanpak zou structureel in alle Velpse opleidingen moeten worden ingebed, stelt de commissie.
Eenzelfde advies krijgt Hans Hopster, sinds 2003 lector Welzijn van Dieren in Leeuwarden. Hopster doet metingen aan dieren om hun welzijn vast te stellen en maakte spraakmakende studies over het welzijn van huisdieren en circusdieren. Zijn groep heeft veel kennis over dierenwelzijn gedeeld met docenten in het groen onderwijs via het Dierenwelzijnsweb. Bij VHL ontwikkelde hij twee minoren en de cursus Dierenwelzijn voor mbo-scholen.
Nu wil Hopster zich meer richten op de opvattingen over dierenwelzijn bij de mens.  Daarom zoekt hij verbindingen met de sociale wetenschappen.