Nieuws - 15 november 2012

VHL in verwarring na benoemingen

Nieuwe Raad van Toezicht wijst Ellen Marks aan als interimbestuurder.Medezeggenschap reageert 'verrast'.

Met de benoeming van Ellen Marks en Rien Komen tot interimbestuurders heeft de nieuwe Raad van Toezicht van VHL direct de verhoudingen op scherp gezet. Dat blijkt uit de reactie van de medezeggenschapsraad (MR), die aangeeft 'verrast' te zijn door de benoeming. De verhouding tussen de huidige directeur Ellen Marks en de medezeggenschap is ernstig verstoord geraakt in de aanloop naar de breuk met Wageningen UR. Dat is nog niet hersteld. De MR vraagt zich daarnaast af waarom de medezeggenschap niet om advies is gevraagd over de benoeming.
Onderhandelingen
De nieuwe Raad van Toezicht werd op 2 november benoemd door staatssecretaris Henk Bleker. Hij verkoos ex-minister Agnes van Ardenne tot voorzitter van de toezichthouders en benoemde met Rob Mooren (Arcadis) en Hein Pieper (waterschap) deskundigen uit het werkveld. Bovendien was Pieper benoemd op voordracht van de medezeggenschap, wat aangaf dat de nieuwe toezichthouder meer voeling met het personeel nastreefde.
Na deze benoeming diende het oude college van bestuur van VHL (Aalt Dijkhuizen, Martin Kropff en Tijs Breukink) formeel zijn ontslag in, zodat de RvT onmiddellijk op zoek moest naar nieuwe collegeleden. Omdat zo'n benoeming tijd vergt en de hogeschool een bestuur nodig heeft, wees de RvT de huidige directie (Ellen Marks, Rien Komen) per 9 november aan als tijdelijk college van bestuur.
De MR van de hogeschool is verrast door de benoeming van de oude directie tot college van bestuur, zegt secretaris Dennis de Jager. De medezeggenschap heeft adviesrecht over dit soort benoemingen en is vooraf niet geconsulteerd. De kwestie ligt extra gevoelig omdat de medezeggenschap twee jaar geleden het vertrouwen in Marks heeft opgezegd en dat is nog niet hersteld. Marks moet nu de onderhandelingen over de ontvlechting met haar oude werkgever voeren.
Ontvlechting een feit
Met de benoemingen van een eigen toezichthouder en (interim) bestuur is de bestuurlijke ontvlechting van VHL een feit. Nu moeten hogeschool en Wageningen UR gaan onderhandelen over de ontvlechting van de dienstverlening. Zo maakt VHL gebruik van de ICT-diensten van Wageningen UR en huurt de Wageningse vestiging van VHL enkele verdiepingen in Forum en bibliotheekdiensten. Een werkgroep, met VHL-directeur Rien Komen en facilitair directeur Peter Booman van Wageningen UR, heeft de ontvlechting in de afgelopen maanden voorbereid.