Nieuws - 26 juni 2012

VHL en Wageningen UR gaan uit elkaar

Van Hall Larenstein en Wageningen UR gaan ontvlechten. Het college van bestuur heeft vandaag de verschillende locaties op de hoogte gesteld, bevestigt woordvoerder Simon Vink.

Gisteren benadrukten directie en MT van de hogeschool dat VHL binnen het samenwerkingsverband met de Wageningse universiteit en DLO wil blijven. Volgens hen was daar voldoende draagvlak voor onder medewerkers, ook al bleek vorige week uit een meningenpeiling dat slechts 51 procent binnen Wageningen UR wil blijven. Het CvB moest wel aan de gestelde voorwaarden tegemoet komen. Het college van bestuur wilde dit echter niet. Een toelichting staat op intranet.