Nieuws - 4 november 2010

VHL duurder uit met 'opgedrongen diensten'

VHL betaalt 1,4 miljoen meer voor ICT. De medezeggenschapsraad ­protesteert.

De kosten voor ICT bij Van Hall- Larenstein (VHL) zijn jaarlijks met 1,4 miljoen euro gestegen sinds 2008. In dat jaar werd een omstreden reorganisatie in gang gezet. Daarbij werden de interne ICT-afdelingen bij de hogeschool opgeheven en de diensten uitbesteed aan Wageningen UR. Dat zou evenveel kosten en tot een beter netwerk leiden volgens de VHL-directie. Maar uit de financiƫle overzichten blijkt dat VHL nu duurder uit is dan toen ze de ICT zelf in huis had.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad schrijft daarover deze week een brief aan de raad van bestuur. 'Het is wrang dat de hogeschool zoveel meer moet betalen voor een opgedrongen dienst', vindt voorzitter Hans Bezuijen. VHL is de minst kapitaalkrachtige van de drie onderdelen van Wageningen UR, beredeneert hij. 'De rijksbekostiging per student is voor de universiteit veel hoger dan voor de hogeschool.'
Ook de hoge huisvestingskosten van de kleine Wageningse hogeschoolvestiging in Forum zijn de medezeggenschapsraad een doorn in het oog. Bezuijen: 'Dat staat in geen verhouding tot het aantal studenten.' In de brief zal de medezeggenschapsraad de raad van bestuur herinneren aan de afspraken die gemaakt zijn bij de VHL-fusiebesprekingen afgelopen zomer. 'Een van de afspraken is dat we geen diensten meer krijgen opgedrongen.'