Nieuws - 6 februari 2013

VHL doet communicatie nu zelf

Ontvlechting krijgt vorm.
Geen Resource meer voor VHL.

Geen woordvoering, een eigen logo, aangepaste presentaties. En geen Resource meer. De ontvlechting tussen hogeschool Van Hall Larenstein en Wageningen UR begint vaste vormen aan te nemen. Eind 2012 kreeg de hogeschool haar eigen raad van toezicht en een college van bestuur a.i. Dat onderhandelt nu met Wageningen over de verdere ontvlechting. Sinds begin 2013 krijgen de studenten en medewerkers van de hogeschool niet langer de Resource. Binnen VHL zijn plannen om een eigen blad op te zetten, het liefst zo snel mogelijk. Ook is er niet langer input vanuit Van Hall Larenstein voor het alumniblad Wageningen World, doet de hogeschool voortaan haar eigen woordvoering en staat het Wageningen UR logo niet langer op presentaties en nieuwe brochures.
Doei en bedankt
'Sommige lijntjes zijn makkelijk door te snijden,' aldus Hoofd Communicatie Marc Lamers. 'Andere kosten wat meer tijd.' Zo wordt bij Communicatie nog bekeken hoe de toegang tot het intranet van VHL kan worden uitgezet. 'Het zijn technische platforms, dat aanpassen kost wat meer moeite dan een simpele druk op de knop.'
Ook op andere vlakken heeft de ontvlechting wat meer voeten in de aarde. Zo zijn er momenteel volop gesprekken gaande over ICT en andere ondersteunde diensten. Over de onderhandelingen houdt de universiteit haar kaken stijf op elkaar. Lamers wil wel kwijt dat het overleg  uiterst collegiaal gaat. 'Het is geen kwestie van stekker eruit, doei en bedankt. We kijken samen hoe we dit zo verstandig mogelijk kunnen regelen.'