Nieuws - 10 december 2010

VHL botst met personeel

Directie Van Hall Larenstein legt overleg met medezeggenschapsraad stil. Raad heeft weinig vertrouwen meer in directeur Ellen Marks.

De directie van Van Hall Larenstein heeft het overleg met de medezeggenschapsraad tot nader order opgeschort. In een maandag geschreven brief staat dat de relatie 'niet constructief' is. 'Belangrijke processen lopen vertraging op en daarmee is het belang van de organisatie niet gediend.'
De Medezeggenschapsraad van Hall Larenstein heeft op zijn beurt weinig vertrouwen meer in algemeen directeur Ellen Marks. Vandaag spreken vertegenwoordigers van de raad van VHL met voorzitter Aalt Dijkhuizen van het College van Bestuur van de WUR over de ontstane situatie.
Wantrouwen
Dat gemoederen hoog zijn opgelopen blijkt uit een brief van de MR aan de directie. Daarin staat dat algemeen directeur Ellen Marks 'herhaaldelijk heeft laten blijken niet goed te begrijpen aan welke organisatie zij leiding geeft.' Volgens voorzitter Dennis de Jager van de MR Larenstein kan dit als een motie van wantrouwen worden opgevat. 'De directie heeft geen feeling met de hogeschool', stelt hij. Hij noemt het 'onacceptabel' dat de directie het overleg met de medezeggenschap stillegt en betwijfelt of dat wettelijk wel kan. 'Op deze manier kunnen er geen besluiten worden genomen over belangrijke zaken als de reorganisatie van de stafdiensten en de ICT.' De directie heeft mediation voorgesteld, maar de medezeggenschapsraad ziet daar weinig heil in.
Halfbakken
De oorzaak van het conflict ligt onder meer bij de nieuwe managementstructuur die Marks wil invoeren. Hierbij verdwijnen de opleidingsdirecteuren en worden teamleiders aangesteld. Dit moet leiden tot een plattere organisatie, minder overhead en meer zeggenschap op de werkvloer. Naar De Jagers mening moeten de opleidingen juist meer te zeggen krijgen. Bovendien zou Marks niet open staan voor kritiek uit vooral Velp op de beoogde structuur.
Ellen Marks wilde geen commentaar geven en verwees door naar woordvoerder Simon Vink van de Raad van Bestuur. Die wil inhoudelijk niet ingaan op de kwestie. Wel bevestigt hij dat van een vertrouwensbreuk sprake is. 'Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat beide partijen tot een oplossing komen. We moeten rustig met elkaar praten.'