Nieuws - 23 februari 2012

VHL blijft bij 'Wageningen'


Van Hall Larenstein en Wageningen UR gaan voorlopig niet uit elkaar. Het college van bestuur (CvB) heeft ingestemd met het plan van aanpak dat directie en managementteam (MT) van de hogeschool hebben opgesteld.

De komende maanden gaan verschillende werkgroepen aan de slag met onder meer de financiƫle verhouding tussen VHL en Wageningen UR, de mate van zelfstandigheid van de hogeschool en samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek. Deze onderwerpen kwamen tijdens de medewerkersdag op 18 januari het duidelijkst naar voren als bezwaren van VHL-personeel tegen de samenwerking met 'Wageningen'.
Tegen de zomer zal een tweede meningenpeiling worden gehouden over de voorstellen van de werkgroepen. Het CvB zal de uitkomst daarvan meenemen in de definitieve beslissing of VHL en Wageningen UR gaan scheiden.