Nieuws - 6 januari 2016

IT-diensten VHL grotendeels verhuisd

tekst:
Koen Guiking

De IT’ers van Wageningen UR zijn druk geweest rond de feestdagen. De IT-diensten van Hogeschool Van Hall Larenstein zijn grotendeels losgekoppeld van Wageningen UR, Forum kreeg tien keer zo snel internet en er kwam een nieuwe firewall.

De “ICT ontvlechting” van Wageningen UR en Van Hall Larenstein (op twee applicaties en de telefonie na) is een belangrijke stap met grote consequenties voor de hogeschool. Voor medewerkers en studenten van Wageningen UR verandert het echter niets. ‘Misschien wordt het netwerk iets sneller omdat die door een derde minder mensen wordt gebruikt’, denkt Dominique Lemoine, afdelingshoofd IT bij VHL. ‘Nee hoor’, reageert Maarten Brouwer, hoofd IT bij Wageningen UR. ‘De verbinding is al zo snel dat je het verschil als gebruiker niet zult merken.’ Wel wordt de IT-dienstverlening iets duurder omdat het ‘efficiency-voordeel’ wegvalt dat er was door middelen met VHL te delen, zegt hij.

Van een andere ingreep die plaatsvond tijdens de kerstperiode zal men in Wageningen meer merken, denkt Brouwer: in Forum is de netwerksnelheid vergroot van 100 megabit naar 1 gigabit per seconde. ‘Dat is dus tien keer zo snel.’ De infrastructuur om die snelheid te behalen wordt stapsgewijs in alle gebouwen aangebracht.

Over de vervanging van de firewall zegt Brouwer: ‘Dat is gebeurd in zeven minuten tijd in de zaterdag voorafgaand aan de Kerst.’ Hij is duidelijk tevreden over de soepel verlopen operatie. Medewerkers en studenten merken echter niks van deze nieuwe beveiligingsmuur en de nieuwe "bewakers" bij de poorten. En dat is precies de bedoeling.

Meer over de "ontvlechting" van Wageningen UR en VHL: