Nieuws - 20 juni 2012

VHL beslist vandaag over toekomst

Voor VHL is vandaag de climax van een tumultueus jaar. In Zwolle is het personeel van de hogeschool bijeen voor een raadpleging over hun toekomst.

VHL_Leeuwarden2-lowres.jpg
Er zijn vandaag zo'n 350 mensen bijeen, waaronder een groot aantal studenten. Zij mogen wel stemmen aan het eind van middag, maar deze tellen niet mee voor het oordeel. De medewerkers kunnen kiezen tussen een simpel ‘ja' en ‘nee' voor verdere samenwerking binnen Wageningen UR. Zij kunnen deze keuze bovendien toelichten. Daarbij baseren ze zich op de rapporten van de werkgroepen die belangrijke pijnpunten hebben onderzocht, de reactie van het college van bestuur hierop en de aangepaste versie van de beleidsnota Wenkend Perspectief van de hogeschool. Deze worden daarom eerst uitgebreid gepresenteerd en besproken. 
Ook het voltallige college van bestuur is aanwezig. Het bestuur gaf aan dat haar reactie op de draagvlakpeiling begin volgende week volgt. Uiteindelijk hakt het college de knoop door. In januari stemde zo'n 60 procent van de aanwezige medewerkers voor doorgaan binnen Wageningen UR, bijna 40 procent stemde tegen. Daarbij zaten ook veel ‘ja, mits' en ‘nee, tenzij' stemmers.
Met verslaggeving van Linda van der Nat