Nieuws - 6 november 2008

VHL WIL KENNISCENTRUM ECOLOGISCHE TECHNIEK

Ecological engineering, het toepassen van natuurlijke processen in de techniek, komt in Nederland nog te weinig van de grond, zei dr. Hein van Bohemen van de TU Delft op dinsdag 4 november tijdens de studiedag ecological engineering bij Van Hall Larenstein in Velp. De hogeschool wil daar iets aan doen. De studiedag was dan ook de aftrap voor een nieuw op te richten kenniscentrum ecological engineering.
Daktuinen en groene gevels, waterzuivering door levende organismen en het gebruik van groen voor verkoeling in steden en voor verbetering van de luchtkwaliteit. Het is niet nieuw maar komt in Nederland nog te weinig van de grond, meent Van Bohemen. Zwitserland, Duitsland en België zijn een stuk verder met het inzetten van natuurlijke processen in de techniek, en verstrekken bijvoorbeeld subsidies voor groene daken. Ook in Aziatische landen wordt volgens Van Bohemen vooral gezocht naar duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken. Zijn dissertatie Ecological Engineering – Bridging between ecology and civil engineering, is zojuist in het Koreaans vertaald en ook een Chinese versie is onderweg.
Bij ecological engineering gaat het om de samenwerking van mens en natuur, ten voordele van beide, verheldert Van Bohemen. Dat leidt bijvoorbeeld tot de verduurzaming van energie- en waterketens en infrastructuur. ‘Enerzijds moet je schade aan het milieu voorkomen, minimaliseren en matigen en daarna pas compenseren. In die volgorde. Anderzijds moet je een ecologische meerwaarde creëren’, betoogt Van Bohemen.
Eco-engineering gaat daarin vaak nog een stap verder dan het principe cradle to cradle dat de laatste jaren populair is geworden. Niet alleen de brug tussen techniek en natuur is daarbij van belang, maar ook die tussen verschillende vakdisciplines als stedenbouw, planologie, civiele techniek, landschapsarchitectuur, projectontwikkeling en beleid.
Daaraan wil Van Hall Larenstein, met de studiedag die werd bijgewoond door honderd mensen van gemeentes, provincies, architectenbureaus, hoveniersbedrijven en waterschappen, een bijdrage leveren. Hogeschooldocent Water- en milieukunde Jaap Spoelstra en lector Groene leefomgeving van steden Wim Timmermans willen volgend jaar met gelden van de regeling Kennisverspreiding innovatie groen onderwijs een kenniscentrum ecological engineering oprichten.