Nieuws - 11 december 2008

VERRUIMING MELKQUOTA

De landbouwministers van de EU besloten eind november tot een stapsgewijze verruiming van het melkquotum met 6,5 procent tot 2013. Om te beginnen mogen de zuivelboeren volgend jaar anderhalf procent meer melk produceren. Die klagen echter over de lage melkprijs en zijn bang dat de verruiming van het quotum de prijzen verder laat kelderen. Terecht?

Prof. Arie Oskam, hoogleraar Agrarische economie en plattelandsbeleid:
‘De Europese Unie heeft haar besluit om de melkquotering op te heffen per 2015 al lang genomen. In verband daarmee is gestudeerd op een zogenaamde zachte landing: een geleidelijke verruiming van het productievolume, zodat de Europese prijs de wereldmarktprijs benadert. Vorig jaar waren de zuivelprijzen erg hoog, mede door de quotering, maar inmiddels zijn de prijzen weer behoorlijk ingezakt. En als de prijzen dalen, klagen de boeren.
Studies over de wereldzuivelmarkt gaan ervan uit dat de reële melkprijs, dus de prijs voor inflatie gecorrigeerd, de komende jaren zal stijgen. Maar vraag en aanbod hangen van erg veel factoren af. Zo bepaalt de euro-dollarkoers onder meer de concurrentieverhouding tussen Europese en Amerikaanse boeren. En we weten nog niet hoe de Indiase zuivelsector zich ontwikkelt.
Vorig jaar sprak men van een voedsel- of grondstoffencrisis, maar ik vond het eerder een price hype. Bij zo’n hype stijgen de verwachte melkprijzen, waardoor de prijs op de termijnmarkten omhoog gaat, waardoor de prijzen verder omhoog gaan. Want bij een price hype geldt: hoe eerder je hebt ingekocht, hoe beter. Zo kon het gebeuren dat de prijs van magere melkpoeder drie keer de normale prijs bedroeg. Dan komt er een omslagpunt en dalen de prijzen weer. Ik vind de prijsontwikkeling op dit moment gezonder dan die van een jaar geleden.
De hogere prijzen van vorig jaar hebben er ook toe geleid dat de grondstofkosten voor de zuivelboeren omhoog zijn gegaan. Door de kredietcrisis zakken die kosten nu weer. Maar als je de ontwikkeling van de melkprijs en de kostprijs van de afgelopen dertig jaar tegen elkaar afzet, dan stijgt de kostprijs procentueel veel meer. Dan denk je: die sector moet failliet gaan. Maar nee, de schaalvergroting gaat onverdroten door en de grotere goede ondernemers draaien vrij goed.’