Nieuws - 18 juni 2009

VERNIEUWDE FRIESE ZONNEVRETER OP SOLAR CHALLANGE

De Griene Sinnefretter, zo heet het vaartuig waarmee studenten van Van Hall Larenstein (VHL) en het groene aoc in Leeuwarden op zaterdag 20 juni meedoen aan de Dutch Open Solarboat Challenge in Middelburg. De boot, die vorig jaar al door studenten in elkaar werd gesleuteld, gooit door allerlei technische snufjes dit jaar hogere ogen.

Klimaatneutrale deelname en de race uitvaren, dat zijn de belangrijkste doelstellingen van de studenten, maar de ambities zijn nu verder aangescherpt, vertelt VHL-student Henk Hartman. ‘We hebben de boot meer gestroomlijnd door aanpassingen aan de romp en door de inbouw van apparatuur en besturingsplaatsen in de drijvers. We kunnen nu ook de hoeveelheid stroom in de accu’s aflezen zodat we gecontroleerd gas kunnen geven. Ook zijn de zonnepanelen van de boot kantelbaar gemaakt, voor een optimale lichtvangst, een idee van de vierdejaars Milieutoezicht van het aoc.’
Om de opgepimpte zonneboot bijtijds klaar te krijgen voor de doop op woensdag 17 juni op het plein voor de hogeschool, heeft het dertienkoppige team de laatste weken non stop aan de Sinnefretter gewerkt, waardoor het normale studieprogramma er wel eens bij inschoot. Dat moet veranderen, meent VHL-begeleider Xantho Klijnsma. ‘De studenten doen dit louter uit interesse voor duurzaamheid, maar hun betrokkenheid vergt veel tijd. We bekijken nu of we het project binnen de modules van de opleiding Milieukunde kunnen onderbrengen. In ieder geval zou het de inzet van de studenten vrije studiepunten moeten opleveren.’
Het eerste winstpuntje is al binnen: het gezamenlijk zonnebootproject zorgt voor een vanzelfsprekende doorstroming naar het hoger onderwijs. Drie van de vier aoc-leden van het zonnebootteam van vorig jaar maakten de overstap van mbo naar hbo. ‘Als je elke week met hbo’ers samenwerkt, groeit je belangstelling voor een vervolgopleiding vanzelf’, zegt stuurman Willem Bakker uit eigen ervaring. Hij doet voor de tweede keer mee, dit keer als eerstejaars Milieukunde aan de hogeschool.
De verrichtingen van de Griene Sinnefretter in Zeeland zijn te volgen op www.dutchopensolarboatchallenge.org.