Nieuws - 13 november 2008

VERHUIZING AFSG HANGT AF VAN ECONOMISCHE CRISIS

De leerstoelgroepen van de Agrotechnology and Food Sciences Group (AFSG) verhuizen van de Dreijen naar Wageningen Campus, tenzij de economische crisis ernstiger uitpakt dan nu verwacht. Een tweede onderwijsgebouw naast Forum komt er in elk geval. Afgelopen maandag ging de raad van toezicht akkoord met deze plannen.

nieuws_2613.jpg
De AFSG-leerstoelgroepen op de Dreijen kunnen in 2013 naar de campus verhuizen. Er komt nieuwbouw tussen het Restaurant van de Toekomst (gebouw 115) en Atrium (voorheen hoofdgebouw A&F), waarmee de universitaire en DLO-groepen bij elkaar komen in wat Wageningen UR een ‘unilocatie’ noemt.
Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de raad van bestuur, houdt echter een slag om de arm. ‘We zetten de plannen in om te verhuizen, maar de economische crisis kan roet in het eten gooien. Een ijkpunt is Prinsjesdag 2009. Dan kunnen we eventueel nog op de noodrem trappen. Dat kunnen we doen als de markt in onroerend is ingestort, want dan daalt de opbrengst van de te verkopen gebouwen op De Dreijen en Kortenoord. Of als de rente heel hoog is, dan wordt lenen erg duur. En we weten op Prinsjesdag of Bos een goede begroting kan indienen voor 2010, dan wel of ons een bezuiniging boven het hoofd hangt.’
Het besluit om een tweede onderwijsgebouw neer te zetten is definitief. Door de sterk gestegen studenteninstroom is Forum nu al te klein; een deel van het onderwijs wordt noodgedwongen gegeven op de Dreijen. Het tweede onderwijspand moet in 2012 klaar zijn.
Het bouwwerk komt op de campus, ten zuidoosten van Forum, daar waar nu de witte vlaggetjes wapperen. Hoe het eruit gaat zien, is nog onduidelijk. Het wordt kleiner dan Forum en groter dan Atlas.
Het onderwijsgebouw wordt kleiner dan aanvankelijk gedacht om de kosten te beperken. ‘We hebben 38 miljoen kunnen besparen door een efficiencyslag’, verklaart Dijkhuizen. ‘In Forum verhogen we de benutting door betere planning en roostering van 70 naar 85 procent. Verder gaan we de bestaande gebouwen beter benutten, door wanden te verplaatsen en ruimtes flexibel in te richten.’
Ook verhuist de bibliotheek van de Leeuwenborgh naar de centrale bibliotheek in Forum. De ondernemersraad van de Social Sciences Group is het daar niet mee eens. In een open brief schrijft de raad: ‘Zeker in de sociale wetenschappen is een bibliotheek essentieel gereedschap om goed onderzoek te kunnen doen, vergelijkbaar met een laboratorium.’ Volgens Dijkhuizen kan dat ook met een bibliotheek op afstand. ‘Het merendeel van je informatie haal je tegenwoordig op met je pc. En als je een boek nodig hebt, wordt dat gebracht.’
De bouw- en verbouwkosten bedragen 100 miljoen euro. Dat gaat Wageningen UR voor een belangrijk deel lenen. De solvabiliteit van de universiteit daalt daardoor tijdelijk naar 35 procent. Als de crisis flink toeslaat kan de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen dalen tot onder de 30 procent. Het streven is een langjarige solvabiliteit van minstens 40 procent.