Nieuws - 26 maart 2009

‘VERGROENEN BEGINT BIJ ONDERWIJS’

Duurzaamheid in het hoger onderwijs moet meer zijn dan een groen sausje. ‘Niet groen van buiten, maar groen van binnen’, stelt de Britse prof. Daniella Tilbury. Ze heeft recht van spreken. Tilbury is van de University of Gloucester¬shire (UoG), de duurzaamste instelling voor hoger onderwijs van Groot Brittannië.

Tilbury was donderdag 19 maart in Forum eregast op het symposium Greening the Ivory Tower van studentenclub Morgen. Duurzaamheid zit volgens haar in het DNA van de UoG. Alles wat de universiteit onderneemt wordt langs de duurzame meetlat gelegd. Dat resulteert onder meer in Fair Trade-artikelen in de kantines en shops op de campus, leenfietsen en clubjes ecologisch tuinierende studenten. En je moet niet raar opkijken als er op de campus plotseling een Eco-Power-Ranger voor je neus staat om je te wijzen op manieren om duurzamer te leven. Het zijn studenten die als een soort promoteam het blije eco-evangelie verkondigen.
Maar waar te beginnen als je niet UoG bent? Bij jezelf, is het credo van Cees Anton de Vries. Hij is grondlegger van de RnR Group die bedrijven adviseert op het gebied van duurzaam ondernemen. ‘Neem initiatief. Maak het persoonlijk’, spoorde hij de symposiumgangers aan. ‘Stap bijvoorbeeld naar de baas van Wageningen UR en vraag waarom hij geen hybride auto rijdt. Stop met zeggen dat het moeilijk is. Doe iets moois. Heb lef en durf.’
En leuke ideeën zijn er zat. Secretaris Anna Harnmeijer van Morgen stelde voor het symposium een soort kookboekje voor de duurzame universiteit samen, met veertien innovaties. Zoals een installatie die biodiesel maakt van afgewerkt frituurvet uit de kantine. Het Massachusetts Institute of Technology in Boston wil de shuttlebussen op de campus op die manier duurzaam aandrijven.
Maar voor echte veranderingen is bovenal ander onderwijs nodig, vindt Wageninger dr. Arjen Wals van Educatie en competentiestudies. Deep learning noemt hij zijn concept om duurzaamheid te vertalen in leerprocessen. ‘Vertrekken vanuit existentiële duurzaamheidsvraagstukken en daarbij gebruik maken van de diversiteit die al van nature onder je studenten aanwezig is.’ Wals laat studenten bijvoorbeeld een Happy Meal van McDonald’s ‘uitkleden’. ‘Eén groep krijgt de hamburger, eentje de patatjes, eentje het speeltje, etcetera. Dan laat je ze uitzoeken wat er in zit en waar het vandaan komt. Door de diversiteit van de groep leidt dat tot een schat aan informatie.’
Deep learning wil volgens Wals studenten competenties bijbrengen op vier terreinen. Ze moeten transcultureel, transdisciplinair, in tijd én in ruimte leren denken. ‘Dat is het vertalen van duurzaamheid in leerprocessen.’