Nieuws - 23 april 2009

VERDIENEN AAN VRIJHEID

Als omwonende van Ceres kan ik een glimlach niet onderdrukken als ik de woorden van president Willem Selen lees op de achterpagina van Resource 24: ‘Wij als vereniging vinden dat vrijheid niet iets vanzelfsprekends is en zijn dan ook trots dat wij een monument dat dit universele begrip onderstreept, een plek op ons terrein mogen bieden’. De tien meter hoge zuil komt namelijk op een stukje stoep dat al jaren tot de openbare ruimte behoort, buiten de tuin van Ceres. Ceres laat zich hier door de gemeente goed voor betalen.
Dat plaatst de hoogdravende woorden over vrijheid in een iets ander daglicht. Als je vrijheid werkelijk zo belangrijk vindt, dan heb je daar wat voor over en laat je je er niet voor betalen. Of dan besteed je de inkomsten aan een goed doel dat met vrijheid te maken heeft.