Nieuws - 4 juni 2009

VERBOD NERTSENHOUDERIJ

De Tweede Kamer behandelde vorige week op initiatief van de SP en de PvdA een verbod op de nertsenhouderij in Nederland. De Tweede Kamer moet nog stemmen, maar er lijkt een meerderheid voor het verbod te zijn. Is dat een goede zaak, en welke gevolgen zal het hebben?
Dr. Ferry Leenstra, onderzoeker bij de Animal Sciences Group, deed onder meer onderzoek voor de Nota Dierenwelzijn van LNV:

‘Het is goed om aan te geven dat het huidige initiatief van de SP en de PvdA genomen is op basis van ethische argumenten en niet vanuit overwegingen over dierenwelzijn. Het initiatiefvoorstel stelt dat bont een luxe product is en dat een dergelijk product niet het houden en doden van nertsen rechtvaardigt. Dat is een heel essentieel verschil met de argumenten voor een eerder voorstel voor een verbod, dat in 2001 onder minister Brinkhorst is voorbereid. De argumenten destijds waren gegrond op aantasten van het welzijn van nertsen. Minister Veerman heeft het verbod, dat op de plank lag, weer ingetrokken en in plaats daarvan het Productschap voor Vee en Vlees een verordening op laten stellen, waarin afspraken worden gemaakt met de sector om het dierenwelzijn te verbeteren. In 2014 zouden al die normen gehaald moeten worden, in 2009 zou de helft bereikt moeten zijn. De sector heeft zich aan die afspraken gehouden, ze liggen zelfs voor op schema.
Toch kan ik niet zeggen dat een mogelijk verbod onterecht is. Het is een democratisch besluit, en daarmee is het gerechtvaardigd. De Tweede Kamer vindt dat het doel, namelijk luxe, het houden van nertsen niet rechtvaardigt. Wat mij vooral interesseert zijn de consequenties van de argumentatie. Want als we zeggen dat voor onze behoefte aan luxe geen dieren gehouden mogen worden, en je denkt daarover door, dan zou je ook vraagtekens kunnen zetten bij het houden van honden in een flat, of paarden in een individuele box voor wedstrijden of voor recreatie. Dat is ook dieren houden voor de luxe, waarbij het welzijn van die dieren niet gegarandeerd is.’