Nieuws - 25 juni 2009

VEEHOUDERS GEBUKT ONDER LAGE MELKPRIJS

Melkveehouders moeten de broekriem aantrekken. De prijs van de melk is dit jaar historisch laag.

Zo laag dat 85 procent van de boeren niet genoeg verdient om de rekeningen te betalen. Dat heeft LEI-onderzoeker ing. Jacob Jager berekend. Jager becijferde voor 150 melkveebedrijven de zogeheten kritieke melkprijs. Dat is de melkprijs waarbij een bedrijf nog juist aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen. En die prijs ligt boven de 27 euro die boeren dit jaar naar verwachting zullen beuren voor honderd kilo melk. De melk brengt dus te weinig op. Melkveeboeren gaan desondanks volgens Jager niet meteen op de fles. Maar veel boeren zullen wel moeten bezuinigen. Bijvoorbeeld door aflossingen uit te stellen of machines nog even niet te vervangen. Voor sommige bedrijven kan de schade bovendien wat meevallen doordat inkomsten van buiten het bedrijf niet in de berekening zijn meegenomen. Volgens Jager is de melkprijs historisch laag. ‘Het gemiddelde inkomen van een melkveebedrijf lag de laatste jaren nog tussen de 70 duizend en 80 duizend euro. Dat gaat nu richting de nul euro.’ De economische recessie is volgens Jager de oorzaak van de goedkope melk. ‘Daardoor is er minder vraag naar luxeproducten als toetjes. Er is dus een vraaguitval. En omdat Nederland heel veel exporteert, merken we dit meteen.’ De melkprijs fluctueert de laatste paar jaren enorm. ‘Begin 2007 werd nog dertig euro voor honderd kilo melk betaald. Eind dat jaar was het al vijftig euro. En vorig jaar is het weer gaan zakken, naar de huidige melkprijs van circa 22 euro.’ Die fluctuatie komt mede doordat Brussel nauwelijks meer ingrijpt in de markt. Voor melkveehouders is die fluctuatie volgens Jager ‘een nieuw gegeven’. ‘Maar die fluctuatie betekent ook dat de prijs zich snel kan herstellen als de economie weer aantrekt of het aanbod afneemt.’