Nieuws - 14 januari 2016

Utrecht en Wageningen bundelen gezondheidsonderzoek

tekst:
Albert Sikkema

Wageningen UR vormt vanaf 1 februari samen met de Universiteit Utrecht en vier universitair medische centra het Netherlands Centre for One Health (NCOH). Naast antibioticaresistentie en zoönosen komen ook duurzame veehouderij en gezonde ecosystemen aan bod in dit gezondheidsconsortium.

<illustratie: Rob de Winter>

Initiator van het NCOH is de Universiteit Utrecht, vertegenwoordigd door de veterinaire en medische faculteit, verklaart Martin Scholten. De directeur van de Animal Sciences Group van Wageningen UR raakte in 2014 bij het initiatief betrokken ‘In 2015 zijn de medische centra in Rotterdam, Amsterdam en Leiden aangehaakt en ook het RIVM wil aansluiten. Je kunt nu echt spreken van een nationale alliantie.’

Het One Health consortium kent vier onderzoeksthema. Dierkundigen van Universiteit Utrecht en Wageningen UR gaan de vorming van antibioticumresistente bacteriën onderzoeken, om te begrijpen hoe het systeem van antibioticaresistentie werkt. Een andere groep richt zich op infectieziekten, met name zoönosen: de voor mensen gevaarlijke dierziekten.

Het derde thema gaat over een zorgvuldige en gezonde veehouderij, waarbij Wageningen en Utrecht zich richten op gezondheidsindicatoren voor dieren en de rol van huisvesting en management bij de preventie van dierziekten. En het vierde thema is de gezondheid van ecosystemen, waarbij de verspreiding van ziekten in de natuur aan bod komt.

Het NCOH wordt op 4 februari officieel gelanceerd in aanwezigheid van minister Schippers van Volksgezondheid.