Nieuws - 1 januari 1970

Utrecht en UvA trekken meeste eerstejaars

De instroom aan de universiteiten zwelt aan met maar liefst zes procent. Daarvan profiteren vooral de UvA en de Universiteit Utrecht. De verliezers zijn Leiden, Twente en de VU.
Wageningen bevindt zich met vijf procent hoog in de middenmoot.

Dat blijkt uit de vooraanmeldingscijfers van de Informatie Beheer Groep (IBG). De cijfers van de IBG geven een indicatie van de uiteindelijke toestroom van eerstejaars naar de universiteiten. Sommige studenten melden zich niet bij het IBG, maar direct bij de instelling aan, en andere komen niet opdagen, maar de IBG-cijfers geven de tendens duidelijk weer.
Voor de universiteiten is het aantal ingeschreven eerstejaars op 1 oktober een cruciaal meetpunt voor hun bekostiging. Voor 1 december moeten ze het definitieve aantal doorgeven aan de IBG. Dan krijgen ze per student een zak geld.
Uit de cijfers rees al eerder dit jaar het beeld dat vooral de klassieke studies als geneeskunde (plus 8 procent) en Nederlands (plus 23 procent) veel nieuwe studenten aantrekken. Ook scheikunde (plus 27 procent) en rechten (plus 12 procent) doen het goed. Modestudies, kleine opleidingen en economische studies stonden dit jaar in de min en hebben zich niet hersteld. / HOP