Nieuws - 1 januari 1970

Utrecht, Wageningen en Lelystad verdelen dierkundig onderzoek

Utrecht, Wageningen en Lelystad verdelen dierkundig onderzoek

Utrecht, Wageningen en Lelystad verdelen dierkundig onderzoek

De Universiteit Utrecht, de Landbouwuniversiteit en het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) gaan het dierkundig onderzoek nauw op elkaar afstemmen. De opleiding Zoötechniek blijft in Wageningen, maar elk dierkundig vakgebied wordt ondergebracht onder oon hoogleraar aan een van beide universiteiten. Dit adviseert een commissie onder leiding van voormalig ID-directeur prof. dr Cees Wensing


De commissie Wensing heeft geadviseerd het onderzoek in de genetica te concentreren in Wageningen. Utrecht wordt de belangrijkste plaats voor onderzoek naar voortplanting en fysiologie. Diervoeding en immunologie blijven verdeeld over de twee universiteiten. Wageningen blijft zich richten op de voeding van landbouwhuisdieren, Utrecht houdt het onderzoek naar de voeding van gezelschapsdieren. Op het gebied van immunologie blijft het zwaartepunt liggen in Utrecht. Wageningen blijft onderzoek doen naar de immunologie van vissen. Het zwaartepunt voor het onderzoek in de epidemiologie komt in Lelystad te liggen. Voor de ethologie wil Wensing een interuniversitair centrum

De commissie onderzocht drie toekomstscenario's voor het Nederlands dierkundig onderzoek. De optie om al het onderzoek en de richting Zoötechniek onder te brengen in Utrecht, verwierp de commissie omdat dan de relatie met het overige landbouwonderwijs en -onderzoek zou worden doorgesneden. Bovendien zou de opleiding Biologie van de LUW daardoor beroofd worden van haar dierlijke poot. Ook de oplossing om de samenwerking op een laag pitje te laten doorsudderen, werd door de commissie verworpen

De commissie kiest ervoor om vakgebieden die nu in Utrecht en Wageningen aanwezig zijn onder oon hoogleraar onder te brengen bij een van de twee universiteiten. De opleiding Zoötechniek blijft in Wageningen, maar de twee universiteiten hebben afgesproken dat ze zoveel mogelijk onderwijs zullen uitwisselen. Wageningen zou voor de Utrechtse opleiding een beroepsvoorbereidend blok kunnen verzorgen en onderwijs in de wetenschapsfilosofie en agrarische economie. Utrecht levert dan het fysiologie-onderwijs voor Wageningse zoötechnici en vakken over parasitologie en ziekteleer. De leerstoel Fysiologie van mens en dier zou volgens het voorstel van Wensing aansluiting moeten zoeken bij de leerstoel Humane voeding

De raad van bestuur van Wageningen UR heeft zich in principe akkoord verklaard met de voorstellen, maar overlegt nog met medezeggenschapsorganen. K.V