Nieuws - 1 januari 1970

Urkers boycotten visserijbiologen

Urker zeevissers weigeren nog langer hun vangst- en aanvoergegevens ter beschikking te stellen van de visserijbiologen in IJmuiden. Zij zijn vooral verbolgen over het advies van de biologen om de vangst op schol en tong aan banden te leggen om herstel van de kabeljauw mogelijk te maken.

,,We hebben echt onze buik vol van de vangstadviezen. Ze zijn rigoureus, desastreus en zeer onevenwichtig. Achterliggende gedachte is steeds 'die vloot moet van zee'. We hebben nu gezegd: hier willen we absoluut niets meer mee van doen hebben.'' Dit zegt Geert Meun, secretaris van de Vereniging Visserijbelangen Urk. De vereniging vertegenwoordigt bijna honderd vissers, ongeveer een derde van de totale Nederlandse kottervloot. Meun hoopt dat het besluit eind deze maand wordt overgenomen door de landelijke belangenvereniging.
,,Als ze van ons geen gegevens meer krijgen kunnen ze in IJmuiden de tent wel sluiten'', denkt Meun. Hij bevestigt dat de vissers overwegen het onderzoek naar de visbestanden in de toekomst in eigen hand te nemen. Hij denkt hierbij aan uitbesteding aan 'mariene biologen van een gecertificeerd onderzoeksinstituut in of buiten Nederland'.
Drs Eric Jagtman, hoofd biologisch onderzoek bij de divisie visserijonderzoek van de Animal Sciences Group in IJmuiden, vindt het besluit van de Urker vissers 'jammer en enigszins wonderlijk'. ,,We hadden juist ingezet op een traject waarbij we meer gebruik wilden maken van gegevens van de vissers zelf. Als we die niet krijgen neemt de kwaliteit van het advies af en daar heeft niemand baat bij''. Jagtman is ook benieuwd hoe de vissers denken de onafhankelijkheid van het eigen onderzoek te gaan waarborgen. ,,Kern van de controverse is natuurlijk toch dat wij hechten aan de onafhankelijkheid van ons advies”.
De aantijging dat de biologen de sector de nek om willen draaien werpt Jagtman verre van zich. “Onze adviezen beogen juist het spoedig herstel van visbestanden te bevorderen en dat lijkt me ook een primair belang van de sector'', stelt hij. ,,Bovendien verplicht de Europese Unie haar lidstaten onderzoek naar de vangst- en aanvoergegevens uit te voeren, dus daar lopen we tegen problemen aan.''
Volgens Meun zijn de vissers niet verplicht om hun gegevens af te staan aan de visserijbiologen. ,,Wettelijk moeten we de gegevens ter beschikking stellen van de algemene inspectiedienst en dat blijven we doen, maar met het nadrukkelijke voorbehoud dat de gegevens niet naar IJmuiden gaan.''
Jagtman heeft geen idee hoe de boycot in de praktijk vorm zal krijgen. ,,Aanstaande vrijdag gaan we in het kader van het onderzoek onder meer bemonsteren op de visafslag van Urk. Gaan ze proberen dat te verhinderen?'' Uit zijn contacten met de landelijke organisatie van vissers en het productschap vis maakt Jagtman op dat het initiatief van de Urker vissers vooralsnog niet breed gedragen wordt. |
G.v.M.