Nieuws - 23 februari 2018

Update evaluatiesysteem moet anonieme scheldpartijen aanpakken

Het feedbacksysteem waarmee studenten hun vakken evalueren krijgt volgend academisch jaar een update. De veranderingen moet ervoor zorgen dat studenten voortaan constructiever commentaar op hun docent geven.

Studenten in een collegezaal. © Guy Ackermans

‘Nu schelden studenten soms op hun docent’, vertelt Jaap Kerr, van studentenraadpartij Veste en lid van de WUR Student Council, de medezeggenschapsraad voor studenten. De beoordelingen van studenten werden volgens hem negatiever sinds de invoering van het systeem PaCE.

Kortere vragenlijst
PaCE werd in 2016 geïntroduceerd als opvolger van EvaSys. Het bevat minder vragen (9 in plaats van 21) en kan bovendien zowel op mobiel als op de computer worden ingevoerd. De universiteit verwachtte dat dit de drempel om de anonieme evaluaties in te vullen zou verkleinen en dat dus meer studenten hun docent en vak kritisch zouden gaan beschouwen.

Dat is gelukt. Gemiddeld vult nu zo’n 33 procent van de studenten de enquête in, tegen 25 procent in het oude systeem. Maar een nadeel bleek er ook: omdat nu minder vragen gesteld worden, hebben studenten ook minder ruimte om hun gal te spuwen, vertelt Kerr. 'Eerst werd er bijvoorbeeld specifiek gevraagd naar het niveau van het Engels van de docent. Nu is het alleen één open vraag, die blijkbaar uitlokt om met felle negatieve verhalen te komen waar een docent weinig mee kan. Dat werkt alleen maar demotiverend voor docenten.'

Uitleg over het systeem
Om dat in de toekomst te voorkomen, wil de studentenraad dat eerstejaarsstudenten volgend studiejaar een korte uitleg over het systeem krijgen. Daarin wordt onder andere uitgelegd dat commentaar op docenten wel constructief moet zijn. De universiteit is positief over dat voorstel.

Daarnaast wil de universiteit de toon van de vragen veranderen en studenten meer inzicht geven over wat er met hun feedback gedaan wordt. ‘Nu wordt alleen gevraagd wat een docent beter kan doen. Die vraagstelling willen we veranderen’, vertelt Arnold Bregt, de Dean of Education van WUR. Een commissie gaat nu uitzoeken wat er precies moet veranderen.

Golfbewegingen
Lia Hemerik, universitair hoofddocent bij Biometris, de leerstoelgroep die onder meer het verplichte struikelvak wiskunde verzorgt, verwacht weinig verbetering. Studenten willen zich volgens haar ‘toch kunnen uiten’. ‘Ik vind het soms wel jammer dat ik geen commentaar terug kan geven’, zegt ze, 'want soms valt er ook genoeg te verbeteren aan de houding van de student.'

Ik vind het soms wel jammer dat ik geen commentaar terug kan geven
Universitair hoofddocent Lia Hemerik

In de 27 jaar dat ze bij de vakken van de wiskundevakgroep betrokken is, waarvan zo’n 8 jaar als coördinator, ziet ze golfbewegingen in het commentaar. Ze heeft echter niet het idee dat het commentaar over de gehele linie heftiger geworden is. ‘Echte scheldpartijen heb ik nog nooit meegemaakt, maar voor sommige medewerkers komt het hard aan.’

Fractie van studenten
Het commentaar zegt volgens haar nog steeds weinig objectiefs over hoe goed het vak is. Ook omdat nog steeds slechts een klein deel van de studenten de vragenlijst invult en vooral ontevreden of heel tevreden studenten de vragen beantwoorden. Ze vindt het goed dat studenten die vrijheid hebben, maar heeft er wel moeite mee dat de evaluatie indirect meetelt in de beoordeling van docenten. ‘Je kunt er een carrière van een tenure tracker – een wetenschapper die strijdt om een vaste aanstelling tot hoogleraar – mee maken of breken.’

Bregt hoopt dat studenten zich daar straks bewuster van zijn en niet zo zeer minder kritisch, maar wel zorgvuldiger commentaar geven.