Nieuws - 23 oktober 2008

Up or out

Het gerucht gaat dat de universiteit binnenkort overgaat op het tenure track-systeem. Dat betekent dat je als nieuwe medewerker binnen zes jaar promotie moet maken, of je vliegt er uit. Het idee is dat we dan afkomen van de kamerplanten aan het bureau. En verandering zal het wel brengen, want ik schat dat van het huidige personeelsbestand van de core staff ongeveer negen tiende niet aan het criterium voldoet.

Maar wat gaat er eigenlijk gebeuren? Voor de nieuwe medewerker betekent het: publish or perish. Zoveel publicaties per jaar en je wordt UHD, idem en je wordt professor. Dat gaat leiden tot strategisch gedrag, en niet per se tot meer relevantie van het onderzoek. Ik voorzie een politiek circus rond peer reviewed publications.
Voor de leerstoelgroep betekent het: een tweedeling in een kaste van echte, en een kaste van tweederangs wetenschappers. Slecht voor de groepsgeest. En het zal leiden tot meer concurrentie tussen de runners-up, omdat het financieel onmogelijk zal blijken om iedereen die aan de criteria voldoet ook werkelijk up te laten gaan.
Hoe het voor de studenten uitpakt? Ik ben bang dat die veel te maken zullen krijgen met hetzij tijdelijke onderwijzenden-met-een-tweederangsstatus, dan wel mensen die die week nog drie submission deadlines moeten halen. Niet goed voor de bezieling van het onderwijs.
Wat gebeurt er met alle trouwhartige werkers die vooral zo goed zijn omdat ze zich in dienst kunnen stellen van een ander? Die gaan niet up maar out. Ze zullen noodgedwongen gaan jobhoppen: ze worden ontslagen en dan weer aangenomen, omdat toch iemand hun werk moet doen. Leuk zullen ze het niet vinden en beter werken gaan ze er niet van.
Kortom, dit systeem is niet duurzaam. Het leidt tot een afvalstroom van wetenschappers, tot meer concurrentie en tot minder loyaliteit. Er moet water bij deze wijn.