Nieuws - 7 juni 2017

Universiteitsraad wijst Engelstalige bachelors voorlopig af

tekst:
Albert Sikkema

De Student Staff Council van de universiteit heeft het voorstel van de raad van bestuur om in 2018 vijf Engelstalige bacheloropleidingen in te voeren, afgewezen. De raad vindt dat het bestuur eerst een aantal problemen moet oplossen.

©Guy Ackermans

De medezeggenschapsraad vraagt om garanties om de onderwijskwaliteit op peil te houden en wil extra investeringen in het onderwijs om bijvoorbeeld de Engelse taalvaardigheid te verbeteren. Daarom kiest ze voor een ‘nee, tenzij’-opstelling: alleen onder extra voorwaarden is ze bereid in te stemmen met Engelstalige bacheloropleidingen in Wageningen.

Kwaliteit
De Student Staff Council vreest dat de onderwijskwaliteit omlaag gaat bij het omzetten van de vijf Nederlandstalige bacheloropleidingen naar Engelstalige opleidingen. Om dit te voorkomen, moeten de competenties van studenten en docenten verbeteren. Ook moet het niveau van de Engelse taal omhoog. Daarom moet het huidige niveau van het Engels in de lessen worden onderzocht en waar nodig met bijspijkercursussen worden verbeterd. Bovendien wil de Student Staff Council dat het bestuur eerst de problemen in de international classroom in de masterfase oplost, zodat het bestuur deze problemen niet ook in de bachelorfase introduceert.

Lees ook:

Instroom
De invoering van de Engelstalige bachelors zal leiden tot een grotere instroom van buitenlandse studenten, vermoedt de Student Staff Council. Het bestuur onderschat deze groei, oordeelt de raad, die vindt dat de universiteit kan besparen op de werving van nieuwe studenten. Als het studentenaantal toch sterk blijft groeien, pleit de council voor een numerus fixus in de Engelstalige bachelors. 

Kamers
Verder vindt de raad dat de docenten in de Engelstalige opleidingen meer aandacht moeten besteden aan het groepsproces om tot succesvolle internationale studiegroepen te komen. Bovendien heeft Idealis meer tijd nodig om zich voor te bereiden op de komst van meer internationale studenten, want al die buitenlandse studenten moeten begin september wel een kamer hebben, constateert de raad. Zolang deze kwesties niet zijn opgelost door de raad van bestuur, wil de Student Staff Council niet instemmen met de invoering van vijf Engelstalige bachelors.