Nieuws - 19 mei 2017

Universiteitsraad twijfelt over verlengd lesrooster

tekst:
Albert Sikkema

De medezeggenschapsraad van de universiteit besluit op 24 mei of ze gaat instemmen met het verlengde lesrooster van de universiteit. Er is een extra vergadering nodig, nadat de raad van bestuur op 17 mei niet tot overeenstemming kwam met de Gemeenschappelijke Vergadering (GV) van de universiteit.

Foto Guy Ackermans

Vooral de negen studenten in deze raad hebben moeite met het verlengde lesrooster. De raad van bestuur zegde in het overleg toe dat het rooster zo wordt ingericht dat de studenten maximaal twee keer per week tot 19.00 uur les kunnen hebben, vertelt raadslid Joost van Opheusden. Bovendien kan het rooster zo worden aangepast dat alle opleidingen minstens één dag per week minimaal één uur vrij geroosterd krijgen tussen de middag, zodat de studieverenigingen kunnen vergaderen. Die toezegging kwam bovenop het punt dat twee derde van de studenten al minimaal een uur vrij heeft tussen de middag, omdat ze geen les hebben in het laatste lesuur voor of eerste lesuur na de middagpauze. Maar de studentenraadsleden probeerden in het overleg nog meer ruimte te krijgen in het lesrooster.

Tijd
Bovendien vinden de studenten, net als een deel de personeelsleden in de universiteitsraad, dat de docenten te weinig tijd hebben om hun onderwijs aan te passen aan het nieuwe lesrooster met lesblokken van 40 minuten. Volgens de raad van bestuur vallen die problemen wel mee, omdat het eerste jaar een overgangsjaar is, waarin – als het nodig is – lesblokken van 45 minuten ingepast kunnen worden. De studentenraadsleden schermen met vele brieven van personeelsleden die zich zorgen maken over de snelle invoering, aldus Van Opheusden. Daarom neigt de raad er naar om niet in te stemmen met invoering van het verlengde lesrooster in 2017, maar te pleiten voor uitstel van de invoering.

Dreijen
Uitstel zou een zware tegenvaller zijn voor het bestuur, mede omdat de door de universiteitsraad en protesterende studenten aangehaalde alternatieven geen zoden aan de dijk zetten op korte termijn. Een nieuw modulair onderwijsgebouw op de campus kan er pas over 3 of 4 jaar staan. Tot die tijd zou de Dreijen de groei moeten opvangen, maar het Transitorium en vleugels van het Scheikundegebouw zijn ongeschikt. Andere gebouwen op de Dreijen zijn alleen geschikt te maken na een ingrijpende opknapbeurt. Bovendien kan zo’n investering het tekort aan grote collegezalen niet wegnemen.

Lees ook