Nieuws - 1 januari 1970

Universiteitsbobo voorziet prijsverschillen in collegegeld

Universiteitsbobo voorziet prijsverschillen in collegegeld

Universiteitsbobo voorziet prijsverschillen in collegegeld

Prijsverschillen in het collegegeld, een grote variatie aan opleidingen en een compleet vernieuwde studiefinanciering. Zo ziet volgens Rien Meijerink, voorzitter van de vereniging van universiteiten (VSNU), het hoger onderwijs van morgen er uit

Meijerink nam op 1 september bij de opening van het collegejaar van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) ruim de tijd om hardop te dromen over de toekomst van het hoger onderwijs. In Meijerink's droom laten hogescholen en universiteiten zich leiden door de tucht van de markt. Allemaal beginnen ze nieuwe opleidingen, als antwoord op de vraag van bedrijven en individuele studenten naar onderwijs op maat. Door deze marktwerking verschillen de nieuwe opleidingen van elkaar in lengte, niveau en vorm. Die verschillen zullen doorklinken in de hoogte van het collegegeld, denkt Meijerink

Veel variatie komt er ook op organisatorisch gebied. Een aantal hogescholen en universiteiten zal fuseren tot wat Meijerink samen-op-weg-universiteiten noemt. Andere werpen zich op als bedrijfsuniversiteit of beroepsopleiders, terwijl er ook onderzoeksuniversiteiten en internationale aanbieders van onderwijs zijn. De ene instelling zal studenten scherp selecteren, de andere profileert zich door dat juist na te laten

Meijerink wil ook de studiefinanciering inzetten op de vrije markt. Een deel van het bedrag moet in handen komen van de universiteiten om daarmee studenten te werven. Studiefinanciering is zo een strategisch instrument geworden voor universiteiten.