Nieuws - 1 januari 1970

Universiteiten zuiden groeien het sterkst

Universiteiten zuiden groeien het sterkst

Universiteiten zuiden groeien het sterkst

De instroom van de universiteiten blijft groeien. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is het aantal eerstejaars duidelijk toegenomen. Dit keer met vijf procent. Alleen Wageningen kreeg minder eerstejaars. Dit blijkt uit cijfers van het CBS

In september werd al duidelijk dat het aantal universitaire eerstejaars weer gestegen was. Daarmee klimmen de universiteiten langzaam uit het dal van 1996. In dat jaar waren er maar 28 duizend eerstejaars, achtduizend minder dan vijf jaar daarvoor. Inmiddels ligt het aantal weer boven de dertigduizend

Het aantal eerstejaars in Leiden moest deze week nog geheim blijven. Het groeit, maar met hoeveel is nog onbekend

Ondanks de winst is het totale aantal studenten aan de universiteiten vrijwel gelijk gebleven. Het zijn er nu 155.000. Het CBS, dat de cijfers verzamelde, heeft daar een verklaring voor: studenten halen tegenwoordig sneller hun diploma. ()