Nieuws - 1 januari 1970

Universiteiten willen niet snijden in wis- en natuurkunde

Universiteiten willen niet snijden in wis- en natuurkunde

Universiteiten willen niet snijden in wis- en natuurkunde

De algemene universiteiten en onderwijsminister Loek Hermans zien niets in een voorstel om het aantal harde beta-opleidingen in de wis-, natuur- en scheikunde te halveren. Deze opleidingen hebben de laatste jaren fors aan populariteit ingeboet. De Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) vindt dat de opleidingen te klein zijn geworden. Gemiddeld komen er per hoogleraar maar drie nieuwe studenten per jaar; sommige opleidingen tellen zelfs meer professoren dan eerstejaars studenten. De kleine opleidingen hebben volgens de raad te weinig speelruimte om hun onderwijs te vernieuwen. De universiteiten zouden er volgens de raad goed aan doen om het onderwijs te bundelen

De universiteiten hebben dat voorstel echter meteen van de hand gewezen. Ze zijn bang dat een vermindering van het aantal opleidingen ervoor zal zorgen dat de studentenaantallen nog verder teruglopen, omdat studenten graag een opleiding dicht bij huis zoeken. K.V

Analyse