Nieuws - 14 november 2016

Universiteiten wijzen Rekenkamer de deur

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

Wageningen wil, net als de rest van de universiteiten, niet meewerken aan een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de rol van de medezeggenschap. De vrees is dat het onderzoek gekleurd zal zijn.

De rekenmeesters willen weten of de medezeggenschapsraden inderdaad meer invloed hebben op de begroting van de universiteit, nu de politiek meer bevoegdheden heeft gegeven. Zo moeten de raden nu instemmen met de hoofdlijnen van de begroting.

Daar hangt veel geld vanaf, vooral in deze jaren. De basisbeurs is afgeschaft en vooruitlopend op de opbrengst van die bezuiniging moeten de onderwijsinstellingen jaarlijks tweehonderd miljoen euro extra uitgeven. Medezeggenschapsraden klaagden dat ze daar te weinig van terugzagen, wat de onderwijsinstellingen tegenspraken

Verontwaardigd
De universiteiten zien het onderzoek van de Rekenkamer niet zitten. Ze begrijpen wel het nut van zo’n onderzoek naar de nieuwe verhoudingen tussen bestuur en medezeggenschap, maar ze zijn ronduit verontwaardigd over de gekozen aanpak.

De Rekenkamer wil namelijk een nieuwe methode uitproberen en met ‘burgerauditors’ werken. Leden van de medezeggenschapsraad zouden het onderzoek deels zelf moeten uitvoeren.

Dat kan niet, zeggen de universiteiten. Je kunt docenten en studenten van de medezeggenschapsraden niet vragen om hun eigen functioneren onafhankelijk te beoordelen. Dat leidt tot belangenverstrengeling.

Bovendien zou de Rekenkamer dit onderzoek willen gebruiken voor een advies over nieuwe prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs. De universiteiten zien zulke nieuwe afspraken helemaal niet zitten en daar komt bij dat er al genoeg commissies zijn die zich hierover buigen. De Rekenkamer zou hen niet voor de voeten moeten lopen. 

Eigen vlees keuren
De Rekenkamer snapt de weigering niet. Ze gaat geen oordeel vellen over de investeringen of de besluitvorming aan de afzonderlijke onderwijsinstellingen, schrijft bestuurslid Francine Giskes in een reactie. De leden van medezeggenschapsraden zullen (als onderzoekers van de Rekenkamer) alleen maar zoeken naar de informatie die zij voor goede besluitvorming nodig hebben. Giskes: 'De slager keurt niet zijn eigen vlees, maar kijkt terug op het proces met het oog op verbetermogelijkheden.'