Wetenschap - 1 januari 1970

Universiteiten wachten op loonbod VSNU

Universiteiten wachten op loonbod VSNU

Universiteiten wachten op loonbod VSNU

De onderhandelingen tussen de bonden en de VSNU over een universitaire CAO verlopen traag. In december begonnen de besprekingen over een eigen CAO voor onderzoekinstellingen, hbo en universiteiten, die per 1 januari 1999 moest ingaan

Nu vallen universitaire salarissen, arbeidsduur en sociale zekerheid nog onder de CAO voor het onderwijs. In december bereikten de VSNU en de bonden overeenstemming over decentralisatie van deze primaire arbeidsvoorwaarden. Een belangrijk struikelblok is echter de hoogte van het salaris, een van de prioriteiten van AbvaKabo, FNV en de andere bonden. In het overleg van werkgevers en werknemers op 11 januari liet de VSNU weten nog geen loonbod te kunnen doen, omdat zij hierover nog onderhandelt met het ministerie van OCenW. In het volgend overleg, op 27 januari, verwacht de VSNU helderheid te kunnen geven

Enkele wensen van de gezamenlijke bonden zijn: 4,25 procent loonsverhoging, maatregelen tegen de hoge werkdruk, recht op vijf scholingsdagen per jaar, uitbreiding van het zorgverlof en meer geld voor kinderopvang. De VSNU zet in op de volgende punten: werknemers aan universiteiten verliezen hun ambtenarenstatus; de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering afhankelijk maken van de betaalde premie; afschaffing van de mogelijkheid tot korter werken voor zestigplussers; en de ruimte voor loonsverhoging besteden aan prestatiebeloning. M.B