Nieuws - 1 januari 1970

Universiteiten voeren positieve actie

Universiteiten voeren positieve actie

Universiteiten voeren positieve actie


De universiteiten presenteerden zich afgelopen week met een 'publieksdag'
aan de samenleving. "De motor van de kennissamenleving kan niet zonder
brandstof." VSNU-voorzitter Ed d'Hondt was tevreden over de actie. "We
hebben laten zien wat we als universiteiten kunnen. Het was een
constructieve dag met een positieve insteek."
Dat vond ook demissionair bewindsvrouw Maria van der Hoeven, die op de
slotmanifestatie in de Haagse Ridderzaal een plexiglazen motorblok in
ontvangst nam, waarin aandrijfassen met de logo's van de veertien
universiteiten hun rol in de kenniseconomie moesten symboliseren. Toch
reageerde ze met de nodige reserve op de vraag om "meer brandstof". ,,Op
korte termijn zitten er geen grote investeringen aan te komen."
Volgens Van der Hoeven kunnen de universiteiten maar beter niet te lang op
extra brandstof wachten. Ze verwacht vooral heil van verdere taakverdeling
en specialisatie van de universiteiten.
Ook d'Hondt begreep best dat Van der Hoeven niet met een grote zak geld
naar de Ridderzaal was gekomen. "Er moet door het nieuwe kabinet mogelijk
flink bezuinigd worden en er is ook extra geld nodig voor zorg en
veiligheid. We wilden met deze dag vooral voorkomen dat er op het
allerlaatste moment weer bezuinigd wordt op het hoger onderwijs."
Daar is d'Hondt overigens nog niet gerust op. Hij maakt zich onder meer
zorgen over aanhoudende geruchten uit Haagse circuits, dat de masterfase
van wetenschappelijke studies straks niet meer bekostigd zou worden. "Als
dat gebeurt willen we liever terug naar het oude, ongedeelde stelsel." |
HOP