Nieuws - 1 januari 1970

Universiteiten verdienen 25 miljoen met hoger collegegeld

Universiteiten verdienen 25 miljoen met hoger collegegeld

Universiteiten verdienen 25 miljoen met hoger collegegeld

De universiteiten verdienen per jaar twintig tot 25 miljoen gulden aan hogere collegegelden voor ouderejaars en deeltijd-studenten. Maar van de bedoelingen van de wet die dit mogelijk maakt, is niet veel terecht gekomen. Dat blijkt uit een studie van het Twentse onderzoeksinstituut CSHOB

Het instituut zocht uit wat er is terecht gekomen van een wet die voormalig minister Ritzen in 1996 invoerde. Dankzij die wet mogen universiteiten zelf bepalen hoeveel collegegeld ze vragen voor een deel van hun studenten. Het gaat om zevendejaars en ouder, deeltijdstudenten en extraneï (studenten die geen onderwijs volgen, maar slechts examens doen). Samen is dat een kleine twintig procent van alle studenten

Zes universiteiten brengen hun ouderejaars het gewone collegegeld (dit jaar 2750 gulden) in rekening. De zeven andere, waaronder de Landbouwuniversiteit, doen daar wel een flinke schep bovenop. Het hoogste tarief is 3852 gulden. De universiteiten halen hiermee twintig tot 25 miljoen gulden per jaar aan extra inkomsten binnen, schatten de CSHOB-onderzoekers

Met dit geld konden de universiteiten bijvoorbeeld nieuwe markten van vermogende studenten aanboren of speciale doelgroepen (allochtonen, gehandicapten) aantrekken met een laag collegegeld, dacht Ritzen. Maar van zulk beleid is nog weinig te zien.