Nieuws - 24 januari 2002

Universiteiten ongerust over aardrijkskunde

Universiteiten ongerust over aardrijkskunde

Vijf universiteiten in Nederland, waaronder Wageningen, vrezen een tekort aan studenten voor hun aardrijkskundige opleidingen. In een brief aan staatssecretaris Adelmund van Onderwijs waarschuwden ze vorige week het vak aardrijkskunde op de middelbare school niet uit het profiel Economie en Maatschappij te halen. Ook de naam van de Wageningse rector magnificus prof. Bert Speelman prijkt onder de brief.

Momenteel is het vak aardrijkskunde op de middelbare school alleen verplicht in het profiel Economie en Maatschappij. Binnenkort gaat de Tweede Kamer praten over een herstructurering van de profielen. De huidige profielvorm blijkt te zwaar, dus moeten er enkele verplichte vakken uit. Bij het profiel Economie en Maatschappij moet ?f aardrijkskunde ?f geschiedenis er uit. Als aardrijkskunde uit het profiel valt, wordt het op alle fronten een bijvak en komt het dus minder onder de aandacht van de leerlingen.

E?n van de samenstellers van de brief is Roel Dijksma van de sectie Waterhuishouding. Niet het vak geschiedenis, maar aardrijkskunde past volgens Dijksma in het profiel Economie en Maatschappij. Volgens Dijksma lopen de aardrijkskundige opleidingen nu al sterk terug en meer tegenslag is niet welkom. "De studie Bodem, Water en Atmosfeer liep over een aantal jaren met de helft terug. Ook Landinrichting raakte in de loop van de tijd eenderde van haar aanmeldingen kwijt. Daarnaast bestaat er w?l een groot tekort aan afgestudeerden binnen deze sector. Afstudeerkandidaten van Bodem, Water en Atmosfeer kunnen soms uit maar liefst drie banen kiezen." | M.Hk