Nieuws - 1 januari 1970

Universiteiten mogen strenger zijn voor havisten

Universiteiten mogen strenger zijn voor havisten

Universiteiten mogen strenger zijn voor havisten


Universiteiten mogen aanvullende eisen stellen aan hbo-studenten die na hun
propedeuse een wetenschappelijke opleiding willen volgen. Daarmee komt
staatssecretaris Nijs tegemoet aan een wens van brancheverengiging VSNU.
De universiteitenclub had Nijs gevraagd de wet zo aan te passen dat
studenten met een hbo-propedeuse niet langer zonder meer moeten worden
toegelaten. Steeds meer havisten gebruiken een jaar hbo als springplank
naar de universiteit. Een verbod gaat Nijs echter te ver. Wel is ze bereid
de toelatingseisen te verscherpen. Volgens de staatssecretaris moeten de
universiteiten de mogelijkheid krijgen aanvullende eisen te stellen aan het
vakkenpakket van hbo'ers, of een toelatingsexamen in te voeren.
Volgens de VSNU kunnen veel van de hbo'ers het academisch niveau niet aan.
Bijna de helft valt in het eerste jaar uit, en wie het wel redt loopt vaak
forse vertraging op. Dat is niet alleen vervelend voor henzelf, maar ook
voor de universiteiten. Die worden namelijk gedeeltelijk gefinancierd op
grond van hun studierendementen. Iedere student die de universiteit zonder
bul verlaat, kost dus geld.
Wageningen Universiteit ziet volgens Paul Deneer, directeur van de afdeling
onderwijs en studentenaangelegenheden, geen reden voor nieuwe maatregelen.
De Wageningse instroom uit het HBO bestaat vooral uit studenten die een HBO-
opleiding volledig hebben afgerond. Per jaar stroomt slechts een tiental
studenten in met een HBO-propedeuse. ,,Voorlopig zien wij voor dat kleine
aantal geen reden om speciale maatregelen te treffen.’’|
HOP/K.V.