Nieuws - 21 november 2002

Universiteiten krijgen meer invloed op onderzoeksvisitaties

Universiteiten krijgen meer invloed op onderzoeksvisitaties

Universiteiten krijgen een dikkere vinger in de pap bij de samenstelling van visitatiecommissies voor onderzoek. Dat is deze week besloten tijdens een vergadering van koepelorganisatie VSNU.

De universiteitenvereniging doet dus een stapje terug. De voordracht van de voorzitter en leden van zo'n commissie wordt vanaf 1 januari een aangelegenheid van de instellingen zelf. De uiteindelijke benoeming blijft een taak van de Koninklijke Akademie voor de Wetenschappen (KNAW).

Een aantal onderzoeksgroepen zal zeker blij zijn dat de universiteiten zelf het initiatief kunnen nemen bij de samenstelling van de onderzoeksvisitatiecommissies. Regelmatig klinkt er gemor over de deskundigheid van een commissie in de ??n of andere discipline.

Vorige maand gebeurde dat nog bij de onderzoeksvisitatie chemie. De universiteiten van Utrecht en Groningen verwezen het desbetreffende rapport van de commissie-Bickelhaupt naar de papierversnipperaar vanwege 'onvoldoende' kennis van de biochemie. De 'te lage' beoordeling zou onderzoeksgroepen aan die universiteiten onnodige schade hebben toegebracht. Het rapport van de commissie-Bickelhaupt is tegen de wil van Utrecht en Groningen overigens gewoon gepubliceerd.

Met het nieuwe protocol onderzoeksvisitaties wordt ook geprobeerd om de bureaucratische last voor onderzoeksgroepen te verminderen, doordat ze minder tijd kwijt zullen zijn aan de beoordeling van hun werk. Naast de kwaliteit van het onderzoek wordt namelijk ook het management en de organisatiestructuur meegenomen. Die laatste twee zaken worden nu nog beoordeeld door een aparte commissie.

Bovendien worden internationale onderzoeksvisitaties mogelijk. Voor Wageningse vakgebieden en al voor onderzoeksgroepen in kleine disciplines als bewegingswetenschappen zou dat een uitkomst zijn: op die manier is er toch voldoende vergelijkingsmateriaal om tot een zinnig kwaliteitsoordeel te komen.

De KNAW en wetenschapsorganisatie NWO moeten het nieuwe 'protocol onderzoeksvisitaties' nog formeel goedkeuren. Daarom is het nog niet vrijgegeven. | HOP