Wetenschap - 7 november 2002

Universiteiten krijgen geld voor gebouwen

Universiteiten krijgen geld voor gebouwen

De universiteiten hebben uitzicht op een meevaller. Minister Van der Hoeven en staatssecretaris Nijs willen 35 miljoen euro per jaar meer uittrekken als tegemoetkoming in de kosten van herbouw en renovatie van het vastgoed.

Het bedrag wordt stapsgewijs vrijgegeven. In 2004 komt er 15 miljoen, in 2005 loopt het bedrag op tot 25 miljoen euro en vanaf 2006 krijgen de universiteiten de volle 35 miljoen per jaar. De bedragen komen bovenop de 5 miljoen structureel die het kabinet eerder had bestemd voor de gebouwen.

Met de toekenning zou een oude wens van universiteitenvereniging VSNU worden gehonoreerd. De instellingen kregen in 1995 het vastgoed van het rijk cadeau zonder voor de nieuwbouw en renovatie te worden gecompenseerd. De kosten hiervan werden door VSNU becijferd op een half miljard eenmalig of 36 miljoen per jaar.

De hoge kosten voor (her-)huisvesting zijn ??n van de belangrijkste oorzaken voor de verslechtering van de financi?le positie van universiteiten. Zes instellingen sloten het afgelopen boekjaar af met een tekort. De universiteit Twente zag zich eerder dit jaar zelfs genoodzaakt om 160 arbeidsplaatsen te schrappen.

De VSNU reageert met gemengde gevoelens op de voorgenomen toekenning. Woordvoerder Jeroen Sparla: "Het is een erkenning van een oud probleem. Maar 40 miljoen per jaar is een handvol pepernoten vergeleken met de zeshonderd miljoen per jaar die we nodig hebben om de ons toebedachte rol in de kenniseconomie te kunnen spelen. Dit is repareren, maar nog niet innoveren." | HOP