Nieuws - 2 maart 2015

‘Universiteiten gekort voor groen onderwijs’

tekst:
Albert Sikkema

Wageningen UR krijgt te weinig geld van het ministerie van EZ om de korting op het groen onderwijs te compenseren. Dat stelt de vereniging van universiteiten, VSNU. Bovendien worden de andere universiteiten nu ook gekort, ten faveure van het groene middelbaar onderwijs.

Vorige week stuurde staatssecretaris Dijksma een brief naar de Tweede Kamer, waarin ze aangaf hoe ze de eerdere korting op het groen onderwijs van 15 miljoen euro ongedaan had gemaakt. De VSNU zocht uit waar dat geld vandaan kwam en waar het naartoe gaat, en is zeer ontstemd.

Van de 15 miljoen euro voor het groen onderwijs in 2015 krijgt Wageningen UR maar 3,5 miljoen euro, verklaart VNSU-woordvoerder Bastiaan Verweij. Dat is onvoldoende om de korting op Wageningen UR door de zogeheten 2-procent-regel ongedaan te maken. Die korting bedraagt nog steeds 8,7 miljoen. ‘Daarom handelt de staatssecretaris niet in de geest van het amendement van de Tweede Kamer’, stelt Verweij.

Maar niet alleen Wageningen komt er bekaaid af in de regeling van Dijksma, ook de andere universiteiten. Van de 15 miljoen is 10 miljoen overgeheveld van het onderwijsministerie naar EZ, en van die 10 miljoen is 6 miljoen afgehaald van het budget van de andere universiteiten. Alle universiteiten betalen dus mee aan het niet-korten van het groen onderwijs, terwijl ook de andere universiteiten te maken hebben met stijgende studentenaantallen. De VSNU vind dit niet acceptabel en is in gesprek met het ministerie van EZ en Tweede Kamerfracties om een betere regeling voor de universiteiten te bedingen.