Nieuws - 23 juni 2011

Universiteiten en bedrijven willen samen de markt op

Minister beloont gezamenlijke visie 'topteams' van wetenschap en bedrijfsleven. Wageningen is een voorbeeld voor kennisinstellingen.

Bedrijven die investeren in onderzoek, worden daarvoor fiscaal gecompenseerd. EL&I-minister Maxime Verhagen trekt daarvoor 500 miljoen euro uit. Ook handhaaft hij volgend jaar de financiering van de met opheffing bedreigde topinstituten, waaronder de voor Wageningen relevante instituten Groene Genetica en Food & Nutrition. Dat zei de minister afgelopen vrijdag in Den Haag.
Martin Kropff en Ernest van den Ende
Verhagen beloont daarmee de plannen van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om meer samen te gaan optrekken. In februari beloofde minister Verhagen 1,5 miljard voor negen zogeheten topsectoren - geld dat overigens is weggehaald bij NWO, DLO en ontwikkelingssamenwerking. Bedrijfsleven en kennisinstellingen moesten vervolgens samen met plannen komen. Bij twee van die negen ‘topteams' was Wageningen UR betrokken, rector Martin Kropff vertegenwoordigde de wetenschap in het topteam Agrofood en PSG-directeur Ernest van den Ende deed dat in het topteam Tuinbouw.
Handelsmissie
Op 17 juni presenteerden zij hun visies. De onderzoekers en ondernemers zijn vol over publiek-private samenwerking. Het bedrijfsleven is daarom bereid om in kennis te investeren, terwijl kennisinstellingen op hun beurt meer vraaggestuurd onderzoek beloven. De topteams verwachten van de overheid steun bij de export, onder meer door vrije handel en toegang tot markten in belangrijke landen. Ook wijzen ze op het belang van samenwerking bij het aangaan van handelsrelaties. Niet in je eentje je waren proberen te slijten, maar met de hele keten op handelsmissie: producenten, verwerkers, logistiek, maar ook de kennisinstellingen.
Uithangbord
Bij de presentatie had Verhagen lovende woorden voor Wageningen. Hij prees het jarenlange partnerschap tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid in de land- en tuinbouw, waarbij hij Wageningen ziet als internationaal uithangbord waar andere kennisinstellingen een voorbeeld aan moeten nemen. ‘In Wageningen worden vragen uit de agrofoodsector beantwoord, maar het fundamenteel onderzoek behoort ook tot de wereldtop.'