Nieuws - 3 oktober 2002

Universiteit zoekt oplossing voor roosteringsproblemen

Universiteit zoekt oplossing voor roosteringsproblemen

De roosteringsproblemen deze periode zijn volgens Onderwijs en Studentenaangelegenheden (OSA) deels veroorzaakt door verwarring onder studenten over het gebruik van het planningsboekje en het rooster op internet. Om deze reden verspreidt de Wageningse Studentenorganisatie (WSO) deze week een handleiding die studenten moet helpen bij het gebruik van de verschillende informatiebronnen voor de studieplanning. Andere factoren die ten grondslag liggen aan de roosteringsproblemen zijn volgens de directeur van OSA, Paul Deneer, de tijdsdruk bij het maken van de studiegids en een slechte communicatie tussen leerstoelgroepen en OSA.

De WSO heeft meer dan zestig klachten over de roostering verzameld. Samen met de universiteit is gezocht naar oplossingen voor elk individueel probleem.

"De informatievoorziening blijkt een punt te zijn," zegt Deneer. " Er verandert een hoop in korte tijd. Studenten moeten zelf van tijd tot tijd de nieuwste versie op internet bekijken." Deneer denkt dat veel studenten de functie van het onderwijsnet niet kennen, of niet beseffen dat de informatie regelmatig verandert. "Om deze reden gaat de WSO een brief verspreiden waarin studenten duidelijk wordt gemaakt welke elementen bij de studieplanning een rol spelen."

Een andere oorzaak van de onduidelijkheden is volgens Deneer de tijdsdruk bij het maken van de studiegids geweest. "De studiegids moet een keer gedrukt worden, anders is hij niet op tijd af," aldus Deneer. "De laatste wijzigingen kunnen hierdoor niet worden opgenomen. Ieder jaar opnieuw blijkt dat hierdoor niet alle informatie juist is."

Tenslotte noemt Deneer de slechte communicatie tussen leerstoelgroepen en OSA als oorzaak voor onduidelijkheden. Sommige leerstoelgroepen geven wijzigingen niet tijdig door. Dit was bijvoorbeeld het geval bij vak Politicologie waarvoor de aanstelling van een docent uit Leiden niet was rondgekomen.

Dan zijn er nog de leerstoelgroepen die oude vakken lieten vervallen terwijl deze eigenlijk nog verzorgd hadden moeten worden. OSA heeft deze leerstoelgroepen dringend verzocht om studenten de mogelijkheid te bieden de vakken alsnog te doen.

De WSO hoopt dat de problemen nu zijn opgelost en dat in de toekomst nieuwe problemen tijdig aangepakt zullen worden. Lieselotte Heederik, voorzitster van de WSO: "In de derde en vierde periode staan nieuwe vakken gepland die nog niet af zijn. Dit zou mogelijk nog problemen op kunnen leveren."