Nieuws - 5 april 2011

Universiteit wint rechtszaak van promovendus

Wageningen Universiteit mag promovendi in het eerste jaar van hun promotie beoordelen en de deur wijzen. Dat oordeelde de Raad van State vorige week in een zaak die was aangespannen door een buitenlandse promovenda tegen het college voor promoties.

vrouwe-justitia031.png
‘De beoordelingsparagraaf uit ons promotiereglement is nu juridisch getoetst en goed bevonden’, concludeert woerdvoerder Simon Vink. Sinds eind 2008 heeft de universiteit een aangepast promotiereglement, waarin het ‘kennen en kunnen’ van de promovendi in hun eerste jaar wordt beoordeeld aan de hand van zeventien criteria.
In februari 2009 oordeelde het college voor promoties dat een uit Armenië afkomstige promovenda haar promotietraject niet mocht voortzetten, omdat elf van de zeventien beoordelingspunten onvoldoende waren. De promovenda vond dat deze beoordeling acht maanden te vroeg was gedaan. De universiteit zou pas na een jaar haar ‘kennen en kunnen’ goed kunnen beoordelen. Het college voor promoties verklaarde dat bezwaar  in juni 2009 ongegrond. Tegen die uitspraak ging de promovenda in beroep bij de rechtbank in Arnhem. Toen ook die de universiteit in het gelijk stelde in april 2010, ging ze in hoger beroep bij de Raad van State. Die deed 30 maart uitspraak.
De Raad van State oordeelde, net als de rechtbank, dat de universiteit zelf mag bepalen wanneer ze een promovendus beoordeelt. Volgens Vink maakte niet eerder een promovendus de gang naar de rechter om de negatieve beoordeling door de universiteit ongedaan te maken.