Nieuws - 4 oktober 2001

Universiteit wil noodopvang buitenlanders in John Snow-huis

Universiteit wil noodopvang buitenlanders in John Snow-huis

De afdeling gebouwen en terreinen wil het John Snow-huis geschikt maken voor noodopvang van buitenlandse studenten en onderzoekers. Het gebouw op universiteitscomplex De Dreijen kan naar verwachting maximaal dertig studenten onderdak bieden.

De centrale studentenbalie heeft 28 studenten en gastonderzoekers die in oktober naar Wageningen wilden komen, laten weten dat er geen kamer beschikbaar is. Voor een deel van hen hebben leerstoelgroepen waarschijnlijk tijdelijke huisvesting gevonden, een ander deel heeft zijn verblijf in Wageningen moeten uitstellen. Voor de maand november hebben veertig studenten en gastmedewerkers een kamer aangevraagd, studentenhuisvester SSHW verwacht voor hen slechts dertien kamers beschikbaar te hebben.

Wageningen UR is in overleg met de gemeente Wageningen over het gebruik van het John Snow-huis voor tijdelijke opvang. Ir. Joop Begemann van de studentenbalie: "Wij hopen dat er medio november studenten kunnen wonen." Het gebouw is nu nog in gebruik door de sectie Humane voeding en epidemiologie. De onderzoekers en studenten van die groep verhuizen eind oktober naar het Agrotechnion.

Begemann verwacht dat in november en januari de kamernood het grootst zal zijn. Na januari is het leed waarschijnlijk geleden omdat dan een grote groep internationale studenten afstudeert.

Volgens het hoofd van de afdeling gebouwen en terreinen, Ad van der Have, is het John Snow-huis snel geschikt te maken voor bewoning. Het gebouw bevat veel kleine kamers, waarvoor alleen een kleine verbouwing nodig is. "De SSHW was ook enthousiast." Enkele kamers zijn volgens Van der Have eventueel groot genoeg voor twee studenten.

Op lange termijn dient volgens Begemann vooral de ruimte om pieken op te vangen vergroot te worden. Hij hoopt dat (oud-)medewerkers van Wageningen UR kamers beschikbaar stellen om voor enkele weken buitenlandse studenten op te vangen. Een oproep aan alle medewerkers leverde zes bedden op. De universiteit gaat binnenkort een nieuwe inschatting maken van het aantal buitenlandse gasten. Op basis van die schatting wil WU afspraken maken met de SSHW. | K.V.