Nieuws - 12 april 2001

Universiteit wil Aula verkopen

Universiteit wil Aula verkopen

De afdeling Gebouwen en terreinen van Wageningen UR wil op langere termijn de aula verkopen. Reden is de slechte bereikbaarheid van het gebouw in het centrum van Wageningen.

De Aula is volgens het hoofd van de afdeling Gebouwen en terreinen, ir. Ad van der Have, toe aan renovatie. "We moeten dus beslissingen gaan nemen over investeringen. Daarbij gaan we serieus naar alternatieven kijken waarbij bij voorkeur functies voor de universiteit en DLO gecombineerd kunnen worden." Hoewel hij erkent dat het gebouw historische waarde heeft is Van der Have niet erg positief gestemd over de Aula: "Het is een oubollig gebouw, dat kan best wel moderner."

Volgens Van der Have is de bereikbaarheid van de Aula een belangrijk manco. Gasten die niet bekend zijn in Wageningen kunnen het gebouw vaak niet vinden. Bovendien is er op de locatie een gebrek aan parkeergelegenheid.

Een definitief besluit over de verkoop van de Aula is nog niet gevallen, benadrukt Van der Have. Wel heeft Wageningen UR gesprekken gevoerd met een supermarkt, een artsenpraktijk en kerkgenootschappen die ge?nteresseerd zijn in het pand. Die gesprekken zijn tot nu toe op niets uitgelopen.

De Aula is in 1926 aan de toenmalige Landbouwhogeschool aangeboden door het 'Comit? ter herdenking van het Halve Eeuwfeest'. Het geld voor de bouw werd bijeengebracht door mensen 'die hun welvaart aan het landbouwonderwijs te danken hebben': een aantal alumni van de hogeschool waaronder rijke Indische planters. Na enige vertraging, door problemen over de bouwlocatie en de architectuur, werd de Aula in 1935 officieel geopend. | K.V.