Nieuws - 1 januari 1970

Universiteit werkt mee aan onderwijs Rwanda

In Rwanda, een land dat geteisterd wordt door bodemerosie, kan agroforestry bijdragen aan de oplossing van de problemen. Wageningse onderzoekers gaan hun expertise inzetten om deze vorm van landgebruik meer gestalte te geven. Allereerst door bij te dragen aan een nieuwe opleiding aan de Nationale Universiteit van Rwanda (NUR).

Agroforestry, het combineren van de landbouw met bomen of struiken die de bodem bescherming bieden, is in Rwanda belangrijk als oplossing voor erosie. De grote behoefte aan landbouwgrond veroorzaakte in het verleden veel ontbossing op hellingen. 'Tevens is er veel behoefte aan brandhout’, vertelt hoogleraar Bosecologie en bosbeheer prof. Frits Mohren. ‘De combinatie van dichtbevolkt heuvelachtig terrein, en de behoefte aan brandhout en bodembescherming in combinatie met een diverse landbouwproductie, maakt dat agroforestry-systemen hier aantrekkelijk zijn. Het is niet de oplossing voor alle problemen, maar kan een bijdrage aan duurzame landgebruiksystemen leveren.'
Wageningen Universiteit gaat meewerken aan de nieuwe mastersopleiding Agroforestry and Soil Management, die volgend studiejaar in Rwanda begint. De leerstoelgroepen Bosecologie en bosbeheer, Plantaardige productiesystemen en Erosie en bodem- en waterconservering en het ISRIC leveren bijdragen. Een deel van het onderwijs wordt vanuit Wageningen gegeven, naar verwachting aan zo'n vijfentwintig studenten in het eerste jaar.
Wageningen Universiteit zal veel met experts uit de regio samenwerken, bijvoorbeeld via het bestaande agroforestry-netwerk AfNET, totdat er voldoende capaciteit beschikbaar is bij de NUR om het onderwijs zelf te verzorgen. Daarnaast is het de bedoeling om vanuit het samenwerkingsverband NGO's van informatie en advies te voorzien over agroforestry en hoe dit te stimuleren in Rwanda. De coördinator van het hele project is ir. Neeltje van Hulten van de leerstoelgroep Bosecologie en Bosbeheer.
De NUR heeft nog nauwelijks MSc-opleidingen. Na de genocide van 1994 is de universiteit hard bezig met capaciteitsuitbreiding, maar de universiteit is tevens sterk afhankelijk van buitenlandse hulp. Mohren weet dat de universiteit de ambitie heeft om de nieuwe mastersopleiding een voorbeeld voor Oost-Afrika te laten worden op het gebied van agroforestry. / HB