Wetenschap - 1 januari 1970

Universiteit werkt aan excellente organisatie

Universiteit werkt aan excellente organisatie

Universiteit werkt aan excellente organisatie


Wageningen UR gaat gebruikmaken van een Europees kwaliteitsmanagementmodel
dat moet helpen bij het Wageningse streven naar ‘excellentie’. Dat staat in
het businessplan voor de samenwerking tussen Van Hall Larenstein en
Wageningen Universiteit.

Het model dat Wageningen gaat gebruiken is ontwikkeld door de Europese
stichting voor kwaliteitsmanagement EFQM. De stichting is in 1988 opgezet
door veertien Europese bedrijven, waaronder Volkswagen, Philips en Renault,
om de producten van Europese bedrijven te verbeteren. De stichting legt
vooral de nadruk op het bereiken excellentie in organisatiestructuren.
Het EFQM-model is bedoeld om organisaties intern mee door te lichten. Het
kijkt daarbij niet alleen naar het resultaat maar vooral naar de
organisatiestructuur. Van Hall Larenstein heeft het model reeds ingevoerd.
Alfons Hoitink, kwaliteitsmanager van Larenstein is zeer te spreken over
het model omdat het niet beoordeelt, zoals bijvoorbeeld een
visitatiecommissie doet, maar zoekt naar verbeteringsmogelijkheden.
Van Hall Larenstein gebruikt een variant van het model dat is ontwikkeld
door de Expertgroep HBO van het Europees Platform Onderwijskwaliteit. De
universiteiten van Tilburg en de technische universiteit Eindhoven maken
ook gebruik van een EFQM-model.
Bart de Koning, student-lid van het dagelijks bestuur van het
onderwijsinstituut Levenswetenschappen, is gematigd positief over het
model. ,,Dat het systeem gericht is op verbetering in plaats van
beoordeling vind ik een zeer goed punt. Het systeem gaat uit van een
voortdurend veranderende organisatie die daardoor continu moet bezig zijn
met kwaliteitsbeoordeling en verbetering. Dat is een stap voorwaarts als je
het vergelijkt met visitaties waarbij telkens een momentopname wordt
gemaakt.'' | G.v.H.