Nieuws - 19 april 2007

Universiteit verwacht extra instroom

De afdeling onderwijs en onderzoek van het bestuurscentrum verwacht een forse groei van het aantal eerstejaars studenten. Stafdirecteur Ab Groen houdt er rekening mee dat er extra collegezalen en practicumzalen nodig zijn buiten het nieuwe Forumgebouw om alle studenten onderwijs te kunnen geven.

Wageningen staat al een paar maanden stevig in de plus in het lijstje met vooraanmeldingen van de IB-Groep. Er hebben zich nu 366 studenten aangemeld voor een Wageningse opleiding, dertig procent meer dan vorig jaar. Groen denkt dat er in september tien tot twintig procent meer eerstejaars zullen zijn.
De roosteraars van zijn afdeling hebben de gevolgen doorgerekend van de extra toestroom voor de bezetting van onderwijsruimtes. ‘Door verschillende scenario’s te doordenken willen we voorkomen dat we in september noodoplossingen moeten verzinnen.’ Als de groei vijftien procent bedraagt, een voorzichtig optimistisch scenario, is het Forumgebouw niet groot genoeg. Groen heeft daarom de raad van bestuur voorgesteld om een aantal zalen op universiteitsterrein De Dreijen achter de hand te houden.
Mogelijk groeit ook het aantal buitenlandse studenten. ‘Het is nog erg vroeg in het jaar, maar we hebben meer informatieaanvragen gehad vanuit het buitenland, en de inschrijvingen komen ook vroeger op gang. Maar concrete getallen hebben we pas in augustus.’
De universiteit heeft verder overlegd met Idealis over de beschikbaarheid van kamers. Samen met studentenvakbond WSO wil Groen proberen meer kamers beschikbaar te krijgen op de particuliere kamermarkt. ‘Wij gaan bijvoorbeeld een informatiepakket samenstellen om potentiële verhuurders te informeren over de mogelijkheden.’