Nieuws - 1 januari 1970

Universiteit verhoogt toelatingseisen drastisch

Wageningen Universiteit gaat haar toelatingseisen voor masteropleidingen zo drastisch verhogen dat de drempel voor veel studenten onneembaar zal zijn. Buitenlandse studenten die tijdens hun master meer dan drie bijspijkervakken moeten gaan volgen, worden vanaf september 2005 niet meer toegelaten. Nederlandse hbo-studenten moeten een schakelprogramma doorlopen.

Dat blijkt uit een nota van de werkgroep ‘Toelating tot de MSc’ onder leiding van de directeur van onderwijs en studentzaken drs Paul Deneer. MSc-programma's mogen volgens de wet niet te veel inleidende vakken bevatten omdat dan het niveau van de opleiding te laag wordt. Daarom wil de werkgroep het aantal vakken dat studenten gebruiken om hun niveau op peil te brengen verminderen naar drie (dertien studiepunten). Deze vakken mogen niet van het laagste niveau zijn. Hbo-studenten met een buitenlands of hbo-bachelor diploma krijgen nu vaak vrijstelling voor de stage en gebruiken die tijd voor het bijspijkeren van hun kennis. Dat zal in de toekomst verboden worden.
De werkgroep noemt de route van hbo naar de universiteit ‘niet logisch’ omdat de eindtermen van hbo-bachelors niet wetenschappelijk zijn. In de praktijk blijken de hbo-instromers dan ook over onvoldoende basiskennis en academische vaardigheden te beschikken. Daarom wil de werkgroep hbo-studenten een voortraject laten doen. Voor opleidingen waarin veel hbo’ers geïnteresseerd zijn, kunnen de onderwijsinstituten daarom schakelprogramma's aanbieden.
Een schakelprogramma mag maximaal een half studiejaar duren. Omdat deze trajecten niet door de staat worden betaald, zullen studenten de kosten – 2850 euro - zelf moeten betalen.
Van Hall-Larenstein zal het voortraject opnemen in een aantal van haar opleidingen. Hierdoor kunnen studenten van deze hogeschool direct kunnen instromen in Wageningse Masters. Voor opleidingen waar maar weinig studenten uit het hbo instromen, is het echter niet mogelijk om een schakelprogramma op te zetten.
Wageningen gaat buitenlandse studenten geen schakelprogramma aanbieden. De werkgroep heeft uitgezocht dat geen van de dertig buitenlandse studenten van de Master Management Economics and Consumer Studies zou zijn toegelaten als het nieuwe beleid al van kracht was.. ,,Een bepaalde groep buitenlandse studenten willen we hier niet hebben'', aldus ir Liesbeth van der Linden van OSA. ,,In andere gevallen moet het mogelijk zijn om de studenten via afstandsleren in hun eigen land bij te spijkeren.''
De nota wordt op dit moment voorgelegd aan de onderwijsinstituten en de opleidingscommissies. In september zal er een officieel besluit over worden genomen door de raad van bestuur en de studentenraad. Rector Magnificus prof. Bert Speelman heeft echter al in de studentenraad aangegeven achter de nota te staan. |G.v.H.