Nieuws - 10 april 2008

‘Universiteit verdient aan internationale studenten’

Universiteiten en hogescholen verdienen volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) flink aan internationale studenten. Ze verhogen het collegegeld voor hen, terwijl ze ook een flinke vergoeding krijgen van de Nederlandse overheid.

De regering heeft de financiering van universiteiten en hogescholen gewijzigd. De instellingen kregen geld per student, maar dat gaat veranderen. Vanaf dit jaar krijgen de instellingen een vast bedrag dat is gebaseerd op het aantal internationale studenten dat ze twee jaar geleden hadden.
De afgelopen jaren hebben hogescholen en universiteiten volgens de LSVb de collegegelden die studenten van buiten de EU betalen flink verhoogd. Zo verhoogden hogescholen het bedrag van 2000 naar 7000 euro. Wageningen Universiteit verhoogde het collegegeld voor nieuwe studenten van 6800 euro in 2006 naar 8250 euro volgend jaar. Wageningen krijgt jaarlijks 2,3 miljoen euro van de overheid voor studenten van buiten de EU.
De instellingen zeggen dat de verhoging nodig is om de opleiding van internationale studenten kostendekkend te maken. De LSVb gelooft dat niet, zegt vice-voorzitter Joanneke Krämer. ‘Het geld is vrij besteedbaar. Wij denken dat instellingen het geld dat zij krijgen van de overheid niet meetellen bij de bekostiging van studenten van buiten de EU.’ De studentenbond vraagt onderwijsminister Ronald Plasterk om universiteiten en hogescholen te verplichten om een deel van het geld dat ze kregen voor buitenlandse studenten te gebruiken voor een beurzenprogramma.
Simon Vink, woordvoerder van de raad van bestuur, zegt dat Wageningen niet verdient aan buitenlandse studenten. ‘Het is niet onze doelstelling om geld te verdienen. Het collegegeld is samen met het bedrag dat wij kregen kostendekkend. De nieuwe financiering werkt juist in ons nadeel. Als wij meer buitenlandse studenten trekken, en dat willen wij, krijgen we daar geen extra geld meer voor. Dat dwingt ons om het collegegeld te verhogen.’
De LSVb klaagt volgens Vink ten onrechte dat arme studenten geen kans meer krijgen door het hoge collegegeld. ‘Voor arme studenten zijn heel veel beurzenprogramma’s. Die hoeven zich geen zorgen te maken. En het is echt niet zo dat alle mensen die buiten Europa wonen arm zijn.’