Nieuws - 8 december 2009

Universiteit stopt gasten onder de grond

Wageningen UR stopt haar gasten en studenten mogelijk onder de grond. Letterlijk. Studenten en medewerkers zijn bezig een plan uit te werken voor de bouw van duurzame half ondergrondse holwoningen.Het idee kwam als één van de twee winnaars uit de bus tijdens een workshop over 'De Duurzame Campus'. Deelnemers moesten de campus ontwerpen zoals die er in 2030 uit zou kunnen zien. Een team studenten onder leiding van Maxim Amosov bedacht de 'Organic Village'. Dat dorp bestaat uit ondergrondse woningen in hopen zand. Het plan speelt in op de grote hoeveelheid grond die vrijkomt bij de bouw van Orion, het nieuwe onderwijsgebouw op de campus.
'Biofun'
De huizen zijn bedoeld voor studenten en gasten van Wageningen UR en moeten een voorbeeld zijn van duurzame technologieën en onderzoek waar Wageningen sterk in is. Om dat handen en voeten te geven is het idee gekoppeld aan de andere prijswinnaar 'Biofun'. Met die werktitel wordt het plan aangeduid om zoveel mogelijk duurzame technologieën toe te passen op de campus. Dat betekent onder andere het gebruik van groene daken en gevels, zonnepanelen en energie uit planten. 'Maar ook het gebruik van regenwater voor het doorspoelen van de toiletten en de scheiding van dat afvalwater in grijs en zwart', legt woordvoerder Marjolein Helder uit. 'Dat grijze water kun je zuiveren in helofytenfilters. Het zwarte water wordt gebruikt voor anaerobe vergisting. Dat levert biogas en digestaat op dat te gebruiken is als mest.'
Schaapskudde
Doel van 'Biofun' is het sluiten van kringlopen en hergebruiken en opwaarderen van afvalstoffen. 'Maar het gaat ook om het planten van meer bomen op de campus. Die zorgen voor schaduw en vermindering van het urban-heat-island-effect.' Een duurzame campus staat volgens Helder ook voor een meer leefbare campus. Ze pleit daarom voor terugkeer van de schaapskudde die deze zomer bij wijze van alternatief maaibeheer op de campus rondliep.
De beide groepen (drie studenten en drie medewerkers) krijgen samen vijfduizend euro om met een uitgewerkt plan te komen. Het plan moet duidelijk maken of zo'n duurzaam dorp haalbaar is.