Nieuws - 1 januari 1970

Universiteit start ouderenonderwijs

Het bureau Studium Generale van Wageningen Universiteit start in oktober met Hoger Onderwijs voor Ouderen (Hovo). Het cursusaanbod loopt uiteen van ‘Moderne biotechnologie’ tot ‘Vergrijzing’.

Op donderdag 23 september is het nieuwe programmaboekje van de seniorenacademie uitgereikt aan een klankbordgroep van ouderen die heeft geholpen bij de totstandkoming van het programma. In het najaar gaan vier cursussen van start die bestaan uit vier tot zes dubbelcolleges die in de ochtenduren gegeven worden. Deelnemers betalen zo’n zestig euro per cursus. De najaarscursussen worden gegeven door hoogleraar bioproceskunde prof. Hans Tramper (‘Moderne biotechnologie’), bijzonder hoogleraar ecologie van natuurherstel prof. Matthijs Schouten (‘De natuur als beeld’), sociologe prof. Iteke Weeda (‘Liefde, vriendschap en familiezin’) en bijzonder hoogleraar gezinssociologie en –beleid prof. Kees de Hoog (‘Vergrijzing’).
Dr Rob van Haarlem, hoofd SG/Hovo, denkt dat het programma een voorbeeld is van een Wageningse invulling van het ouderenonderwijs. Hij erkent dat Wageningen een laatkomer is op het gebied van Hovo en hoopt met het aanbod een regionale markt te kunnen bedienen. Landelijk namen vorig jaar zo’n 18.000 ouderen deel aan de Hovo-cursussen van universiteiten en hogescholen. / GvM