Nieuws - 1 januari 1970

Universiteit start nieuw studiepuntenstelsel in 2004

Universiteit start nieuw studiepuntenstelsel in 2004

Universiteit start nieuw studiepuntenstelsel in 2004


Het studiepuntenstelsel van Wageningen Universiteit wordt per september
2004 veranderd van een 42-puntensysteem in een stelsel met 60 studiepunten
per jaar, met het oog op de vergelijkbaarheid binnen het Europese hoger
onderwijs.
Vanuit het oogpunt van Europese vergelijkbaarheid werd ook overgestapt op
het bachelor-mastersysteem. Volgens het nieuwe European Credit Transfer
System (ECTS) bestaat de bachelorfase uit 180 studiepunten en zijn deze
gelijkwaardig aan de 126 studiepunten die universiteiten nu hanteren. Voor
omrekening wordt een factor van 1,43 gebruikt.
Omdat de universiteit wil blijven werken met hele studiepunten moeten
sommige vakken worden aangepast. Ir Fred Jonker van Onderwijs en
studentenaangelegenheden denkt dat een beperkt aantal onderwijselementen
daarom moet veranderen. Mogelijk moeten vakken enigszins worden uitgebreid
om tot hele studiepunten te komen. Een werkgroep onder leiding van Jonker
onderzoekt hoe de omschakeling met zo min mogelijk aanpassingen kan worden
doorgevoerd.
Hoewel het nieuwe systeem pas in het studiejaar 2004/2005 wordt ingevoerd
worden in de studiegids op internet de punten al omgerekend. ,,Maar in 2003
verandert er in principe nog niks voor de studenten'', aldus Jonker. |
L.M.